Den Digitale Fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen

Byggebransjen trenger arbeidstagere med digital kompetanse nå! Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon. Du lærer å bruk av digitale verktøy på byggeplassen.

Den digitale fagarbeider

Den digitale fagarbeider består at seks moduler som spenner fra grunnleggende digitale ferdigheter via timelister og sjekklister til VDC og BIM. Du kan velge om du vil ta alle seks modulene eller om du bare trenger noen av dem. Hver modul gir 2,5 studiepoeng, totalt 15 studiepoeng.

  1. Grunnleggende digitale ferdigheter    
  2. Digital hverdag, Fagarbeider
  3. Digital produksjon
  4. Digital hverdag Bas, Verneombud, Selvstendig håndverker og servicearbeid
  5. Digital produksjon Bas, Verneombud, selvstendig håndverker
  6. VDC (Virtual Design and Construction) og kontraktsformer

Tilbudet er utviklet i samarbeid med bransjen og sikrer fagarbeidere nødvendig kompetanse i et høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Målet er å sørge for at håndverkerne i produksjon skal være i stand til å delta i en stadig mer digital hverdag.

Fellesforbundet og BNL har i samarbeid med Fagskolen Oslo, utviklet et etter- og videreutdanningstilbud innenfor Bransjeprogrammet og høstet gode erfaringer gjennom dette samarbeidet.

Skaff deg digital kompetanse som bygg- og anleggsbransjen sårt trenger. Utdanningen kan tas i kombinasjon med jobb.

Korte moduler utarbeidet av bransjen

Studiet gjennomføres i korte moduler der du selv kan velge om du vil ta en modul eller flere. Utdanningens mål er å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Det er medarbeiderne i virksomhetene som har gitt relevant innhold i utdanningsmodulene. Du kan gjennomføre modul for modul, mens du er i jobb, er permittert eller uten jobb.

Vi må sikre at fagfolk  påfyll av kompetanse, og unngå en usikker fremtid. Byggenæringen har et stort behov for digitalisering og det er nå vi må benytte muligheten å tilføre oppdatert kunnskap til fagarbeidere.  Fagskolene har en viktig rolle som tilbydere av utdanning og opplæring for livslang læring.

Opptakskrav

  1. Fag-svennebrev.
  2. Alternativt minimum 5 års relevant praksis i et lærefag - realkompetansevurdering.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg kompetanse i bruk av digitale verktøy på byggeplassen. Du vil lære å håndtere de digitale modellene av bygg og tekniske anlegg, samt å håndtere digitaliseringen knyttet til informasjonsflyt i dagens og morgendagen prosjekter.

 

Gjennomføringstidspunkter

Oslo:

Vi starter opp Den Digitale Fagarbeider i Oslo igjen til høsten. Denne gangen gjennomfører vi modulene på kveldstid. Hver modul blir over to uker og har samlinger fra 16:30-20:30 mandag, og onsdag, 14:00-18:00 fredag (uke 1), og mandag onsdag (uke 2).

Planlagte samlinger 2022-2023

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6
mandag 29. august 2022 mandag 10. oktober 2022 mandag 21. november 2022 mandag 9. januar 2023 mandag 6. februar 2023 mandag 13. mars 2023
onsdag 31. august 2022 onsdag 12. oktober 2022 onsdag 23. november 2022 onsdag 11. januar 2023 onsdag 8. februar 2023 onsdag 15. mars 2023
fredag 2. september 2022 fredag 14. oktober 2022 fredag 25. november 2022 fredag 13. januar 2023 fredag 10. februar 2023 fredag 17. mars 2023
mandag 5. september 2022 mandag 17. oktober 2022 mandag 28. november 2022 mandag 16. januar 2023 mandag 13. februar 2023 mandag 20. mars 2023
onsdag 7. september 2022 onsdag 19. oktober 2022 onsdag 30. november 2022 onsdag 18. januar 2023 onsdag 15. februar 2023 onsdag 22. mars 2023

Agder:

Vi har startet gjennomføring av alle modulene i Kristiansand.
Det er fremdeles mulig å søke om deltagelse på enkeltmoduler

Samlingsdatoene er:

Modul 4: 12.-14. september
Modul 5: 31. oktober - 2. november
Modul 6: 12.-14. desember
 

For interesse og mer informasjon ta kontakt med:

Lasse B. Kristensen
lasse.kristensen@osloskolen.no