Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen

Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen

Byggebransjen trenger arbeidstagere med digital kompetanse nå! Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon. Du lærer å bruke digitale verktøy på byggeplassen.

Den digitale fagarbeider består at seks moduler som spenner fra grunnleggende digitale ferdigheter via timelister og sjekklister til VDC og BIM. Du kan velge om du vil ta alle seks modulene eller om du bare trenger noen av dem. Hver modul gir 2,5 studiepoeng, totalt 15 studiepoeng.

  1. Grunnleggende digitale ferdigheter    
  2. Digital hverdag, Fagarbeider
  3. Digital produksjon
  4. Digital hverdag Bas, Verneombud, Selvstendig håndverker og servicearbeid
  5. Digital produksjon Bas, Verneombud, selvstendig håndverker
  6. VDC (Virtual Design and Construction) og kontraktsformer

Tilbudet er utviklet i samarbeid med bransjen og sikrer fagarbeidere nødvendig kompetanse i et høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Målet er å sørge for at håndverkerne i produksjon skal være i stand til å delta i en stadig mer digital hverdag.

Fellesforbundet og BNL har i samarbeid med Fagskolen Oslo, utviklet et etter- og videreutdanningstilbud innenfor Bransjeprogrammet og høstet gode erfaringer gjennom dette samarbeidet.

Skaff deg digital kompetanse som bygg- og anleggsbransjen sårt trenger. Utdanningen kan tas i kombinasjon med jobb.

Korte moduler utarbeidet av bransjen

Studiet gjennomføres i korte moduler der du selv kan velge om du vil ta en modul eller flere. Utdanningens mål er å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Det er medarbeiderne i virksomhetene som har gitt relevant innhold i utdanningsmodulene. Du kan gjennomføre modul for modul, mens du er i jobb, er permittert eller uten jobb.

Vi må sikre at fagfolk  påfyll av kompetanse, og unngå en usikker fremtid. Byggenæringen har et stort behov for digitalisering og det er nå vi må benytte muligheten å tilføre oppdatert kunnskap til fagarbeidere. Fagskolene har en viktig rolle som tilbydere av utdanning og opplæring for livslang læring.

  1. Fag-svennebrev.
  2. Alternativt minimum 5 års relevant praksis i et lærefag - realkompetansevurdering.

Studiet gir deg kompetanse i bruk av digitale verktøy på byggeplassen. Du vil lære å håndtere de digitale modellene av bygg og tekniske anlegg, samt å håndtere digitaliseringen knyttet til informasjonsflyt i dagens og morgendagen prosjekter.

Følg lenkene under for å finne for din gjennomføring

Kontaktperson: Lasse B. Kristensen
lasse.kristensen@osloskolen.no