Vitnemål med studiepoeng

Alle som får vitnemål fra fagskoler etter 1. juli 2018 får studiepoeng som betegnelse for oppnådd læringsutbytte og normert studietid på vitnemålene sine. For studenter med vitnemål utstedt før dette, gjelder egen overgangsordning. Les mer under!

Alle henvendelser som er mottatt ang. konvertering av vitnemål til studiepoeng, innen fristen som er hvert år 1. juni, vil bli behandlet etter ferien. Du kan sende din henvendelse pr. e-post eller pr. post.

Med den nye fagskoleloven «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning» blir fagskole høyere yrkesfaglig utdanning og fagskolestudenter får nå studiepoeng for sine utdanninger. 

For deg som er tidligere student, og som har vitnemål med fagskolepoeng, er det to muligheter:

 • Du kan be om nyutskriving av vitnemålet, hvor betegnelsen fagskolepoeng erstattes med studiepoeng. (Poengsummen er den samme). Du kan be om slik nyutskriving av vitnemål frem til 01.06.2021. Denne retten er hjemlet i fagskolelovens §44 fjerde ledd. Merk at det påløper et gebyr på kr. 1000,- for nyutskriving av vitnemål. 
 • Alternativt kan du kostnadsfritt laste ned bekreftelse fra Kunnskapsdepartementet og legge ved vitnemålet. Bekreftelsen, som er datert 06.06.18, stadfester at fagskolepoeng er å forstå som studiepoeng og har, sammen med ditt vitnemålet, samme vekt som en nyutskrift av vitnemålet.

Hvis du ønsker å betale for nyutstedelse av vitnemål går du fram på følgende måte:

 • Du sender oss originalen av ditt gamle vitnemål per post til:
  Oslo kommune, Utdanningsetaten 
  Fagskolen Oslo Akershus
  Postboks 6127 Etterstad
  0602 Oslo
 • I tillegg må sendingen inneholde anmodning om å få nytt vitnemål, ditt fulle navn og adresse, samt din e-postadresse.
 • Du får tilsendt faktura på kr 1000,- pr vitnemål med vanlig post.
 • Når du har betalt gebyret, må du sende e-post merket "Fagskolen Oslo Akershus" til postmottak@ude.oslo.kommune.no, hvor du legger ved bekreftelse på at beløpet er innbetalt.
 • Bestilling av nytt vitnemål regnes som fremsatt når gammelt vitnemål er mottatt hos oss og gebyr for utstedelse av nytt er betalt.
 • Vi lager nytt vitnemål til deg med studiepoeng som vi sender deg pr post.
 • Vi makulerer ditt gamle vitnemål.

 • Studiepoeng erstattet fagskolepoeng fra og med 01.07.2018.
 • Tidligere studenter ved Fagskolen Oslo Akershus kan få sitt vitnemål konvertert i henhold til Rundskriv om fagskoleutdanning, ref §5 ikrafttredelse, Paragraf 3 om fagskolepoeng der det gis tilbakevirkende kraft til 1. august 2011.
 • Nyutstedelse/omgjøring av vitnemål koster kr 1000,-
 • Frist for omgjøring av vitnemål er 01. juni 2021
 • Kostnadsfritt alternativ er å laste ned bekreftelse fra Kunnskapsdepartementet (lenke i høyrespalten)