Skolens historie

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet "Kristiania tekniske aftenskole".
Fagskolen Oslo Akershus utvikler studietilbud i tekniske fag og helse- og oppvekstfag og ledelsesfag i nært samarbeid med bransjeorganisasjoner og større virksomheter, både private og offentlige. Alle utdanningstilbudene ved Fagskolen Oslo Akershus er godkjent av NOKUT. De strenge kravene som stilles til bl. a. undervisningsmetodikk, lærerkvalifikasjoner og fysiske forhold gir både studentene og markedet en garanti for utdanningens høye kvalitet. Fagskolen har utviklet en egen læringsmetodikk innenfor digital samhandling som er svært etterspurt i næringslivet.
Sofienberg Skole

Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger.

I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble "Sofienberg tekniske fagskole". I 2007 fikk skolen navnet "Fagskolen i Oslo". I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. I 2014 har skolen gjennomgått en ny, spennende utvikling og heter nå "Fagskolen Oslo Akershus". Vi tilbyr fagskolestudier i tre kommuner i Akershus, i tillegg til Oslo.