Skolens historie

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet «Kristiania tekniske aftenskole».

Bilde
Sofienberg Skole

Sofienberg tekniske fagskole: I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble «Sofienberg tekniske fagskole». I 2007 fikk skolen navnet «Fagskolen i Oslo».

Fagskolen Oslo utvikler studietilbud i tekniske fag, helse- og oppvekstfag og ledelsesfag i nært samarbeid med bransjeorganisasjoner og større virksomheter, både private og offentlige. Alle utdanningstilbudene ved Fagskolen Oslo er godkjent av NOKUT. De strenge kravene som stilles til bl. a. undervisningsmetodikk, lærerkvalifikasjoner og fysiske forhold gir både studentene og markedet en garanti for utdanningens høye kvalitet. Fagskolen har utviklet en egen læringsmetodikk innenfor digital samhandling som er svært etterspurt i næringslivet.

Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger.

I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble «Sofienberg tekniske fagskole». I 2007 fikk skolen navnet Fagskolen i Oslo. I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. I 2014 gjennomgikk skolen en ny, spennende utvikling og het nå Fagskolen Oslo Akershus. Fra og med 1. august 2020 opphørte samarbeidet med Akershus fylkeskommune, og skolen heter nå Fagskolen Oslo.