Oppgaveskriving ved Fagskolen Oslo

Her finner du noen hjelpemidler og resurser for å skrive oppgaver ved Fagskolen Oslo

Fagskriving

Fagskolen Oslo ønsker å ha en enhetlig utforming på innleverte oppgaver. Det er derfor utarbeidet et dokument som beskriver hvordan utformingen skal være.

Her ligger det et hjelpedokument som viser hvordan vi ønsker fagskriving og en forsidemal.

Fagskriving på FO - Et hjelpedokument

Forsidemal for studentoppgaver

Fagskolen Oslos logo

Logoen til Fagskolen Oslo som kan brukes i oppgaver, se profileringsmanualen for hvordan logoen skal brukes.

All annen bruk krever samtykke fra Fagskolen Oslo.

Logopakke

Profileringsmanual