Oppgaveskriving ved Fagskolen Oslo

Her finner du noen hjelpemidler og resurser for å skrive oppgaver ved Fagskolen Oslo

Fagskriving

Fagskolen Oslo ønsker å ha en enhetlig utforming på innleverte oppgaver. Det er derfor utarbeidet et dokument som beskriver hvordan utformingen skal være.

Fagskriving på FO - Et hjelpedokument

Fagskolen Oslos logo

Logoen til Fagskolen Oslo som kan brukes i oppgaver, se profileringsmanualen for hvordan logoen skal brukes.

All annen bruk krever samtykke fra Fagskolen Oslo.

Logopakke

Profileringsmanual