Branninstruks

Branninstruks for Fagskolen Oslo
Bilde
Sikkerhet

Ved brannalarm tømmes fagskolens lokaler for ansatte og studenter så raskt som mulig. Lærere tar ansvar for å få studenter ut.

Branninstruksene ligger i administrasjonen i 3.etg., og ansatte der har ansvar for å ta med seg denne og kontrollere at fagskolens lokaler er tomme.

Ledere på fagskolen skal på vei ut gå innom administrasjonen og kontrollere at branninstruksene for fagskolen er ivaretatt.

Hvis ikke, tar leder fra fagskolen ansvar for branninstruks og gjennomgang slik instruks sier.

 

Når lokaler er sikret, leveres branninstruks til en av personene med røde vester, som sikrer at hele skolen er sjekket ut.

 

Møteplass ved brannalarm er på oversiden av Bikuben i Kabelgata.