For studenter

På denne siden finner du informasjon som er nyttig for deg som student ved Fagskolen Oslo. Deriblant praktiske opplysninger om hverdagen på skolen, PC-krav, litteraturlister, lenker til digitale tjenester osv.
Bilde
Bannerbilde for studenter

Fagskolen Oslo hadde i skoleåret 2021 - 2022 rundt 900 studenter og 38 fast ansatte lærere. Foto: Tor Stenersen

Aktive studenter er skolens viktigste ressurs

Utviklings- og kvalitetsarbeidet ved fagskolen er avhengig av studentenes deltakelse. Vi oppfordrer alle studenter til å delta i studentdemokratiet ved skolen.

Fagskolen har lagt til rette studentorgan som vil sikre at studentenes stemme blir hørt og for å ivareta studentenes interesse for studiene og læringsmiljøet gjennom samarbeid med ledelsen. Studentrådsleder er medlem i fagskolens styre, studenter er representert i skolens kvalitetsutvalg. Rektor har to møter per semester med hele studentrådet. I tillegg har skolens tilrettelagt for møter i klasser og felles ved skolen.

Det er viktig at studentene involveres og medvirker i skolens arbeid og læringsmiljø. Dette gjennomføres på flere arenaer gjennom at alle klasser har en tillitsvalgt. De tillitsvalgte utgjør skolens studentråd som utgjør skolens kunnskapsgrunnlag for tilbakemeldinger fra studentene med tanke på å sikre forbedringer, økt studentvelferd og etterlevelse av lover og forskrifter. Alle studentene ved skolen er automatisk medlem av Studentsamskipnaden (SIO) og Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF).

 

Studentmedvirkning

Kvalitetsarbeidet ved Fagskolen Oslo er avhengig av at studentene involveres og medvirker. For å sikre et godt, forsvarlig og trygt læringsmiljø er vi avhengige av at du sier ifra. Det kan være forhold rundt studiekvalitet, undervisning, praksis, vurderinger mm. Eller at du har forbedringsideer du vil gi oss.

Se mer info om dette under Studenttilbakemelding.

Studenttilbakemelding – din stemme er avgjørende for oss!

Vi ønsker å tilby studentene en god studiekvalitet og et det beste læringsmiljøet. Har du tips til forbedringer eller noe som burde endres – gi oss tilbakemelding.

Hva kan være aktuelt å gi tilbakemelding om?

Studiekvalitet

 • Er det noe som mangler i studiet eller du mener gir bedre studiekvalitet?
  Eksempel undervisning, oppfølging, studieplaner, arbeidskrav, praksis, vurderinger, hovedprosjekt, eksamen, infrastruktur, arbeidsprosesser, prosessbeskrivelser, planverk eller annet.

Læringsmiljø

 • Har du forslag til velferdstiltak som bidrar til et enda bedre læringsmiljø?
 • Er det alvorlige kritikkverdige forhold du bør gi beskjed om?
  Eksempel mobbing, mistanke eller tilfeller av trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold som omfattes av fagskoleloven § 15.

Henvendelser

 • Vi oppfordrer alle til å bruke de tillitsvalgte. Tillitsvalgt følger riktig rapporteringsvei for videre saksgang. Du kan også sende anonyme henvendelser.

 

Fyll ut skjemaet for å gi din tilbakemelding: Studenttilbakemelding

Kuben Yrkesarena og Fagskolen Oslo har samme åpningstider. Du trenger adgangskort for å få tilgang til skolens lokaler.

Åpningstider

 • Mandag–fredag: 06.30 – 21.30
 • Lørdag: 09.00 – 15.00
 • Søndag: Stengt

Adgangskort

Alle førsteårsstudenter får utdelt adgangskort i løpet av de første dagene etter skolestart. Dette tas vare på gjennom hele studietiden på fagskolen. Du vil trenge dette for å få tilgang til garasje, heis, korridorer, gruppe- og klasserom. 

Adgangskortene er aktive i 30 dager om gangen. Du aktiverer kortet ditt for ny periode i første etasje ved resepsjonen.

Tapt/ødelagt kort koster 250 kr, betales i elevkantinen. Ta kontakt med studentadministrasjonen i 5.etg. Deretter vil nytt kort bli laget fortløpende. 

Kortet er personlig og skal derfor ikke lånes bort til andre.

Studentadministrasjonen - åpningstider

 • Mandag: 09.00 – 16.30
 • Tirsdag:  09.00 – 16.30

 • Onsdag: 08.45 – 12.00

 • Torsdag: 09.00 – 16.30

 • Fredag:  09.00 – 14.30

Du kan også kontakte oss på epost postmottak.fagskolen@osloskolen.no eller telefon 23 46 57 00.

Biblioteket er åpent kl. 08.00 – 16.00

Det er plassert sentralt i bygget og har fine, lyse lokaler over to etasjer. Her finner du mange gode sitteplasser, studieplasser og en stilleavdeling med grupperom.

På biblioteket finner du et bredt utvalg av fag- og skjønnlitterære bøker, og i tillegg en samling av hoved- og miniprosjekter. Tilbudet omfatter dessuten tidsskrifter, aviser og film. Biblioteket er også utstyrt med kopimaskin, fargeprinter, skanner og noen stasjonære PCer.

Du kan få hjelp og veiledning av bibliotekar Rakel Wennevold. 

Tlf.: 976 37 386 eller 976 40 735. E-post: biblioteket.kuben.vgs@osloskolen.no

Her kan du søke i bibliotekets katalog.

Kantine- åpningstider

Elevkantina er åpen mandag – torsdag kl. 10.00 – 16.30 og fredag kl. 10.00 – 14.00.

Kaffebaren er åpen mandag – fredag kl. 07.30 – 10:30 

Salatbaren er åpen mandag - torsdag kl. 11.00 – 12.45 

Middag for kveldsskolestudenter

Serveres i elevkantina mandag - torsdag kl. 15.00 – 16.30 
Pris: 75,-

Trening - åpningstider

Fagskolestudentene kan benytte Kubens treningsfasiliteter

Treningsrom (ikke idrettshall):

 • Mandag - onsdag - fredag kl. 16.00 - 21.00


Idrettshall og treningsrom:

 • Tirsdag kl. 15.00 - 16.00


Ta kontakt med Studentadministrasjonen om du har spørsmål.

Tekniske fag:

BIM konstruksjon og BIM installasjon: mandag - fredag 08.00 - 15.00

BIM-tekniker Anlegg Infrastruktur: mandag - fredag 08.00 - 15.00

Bygg   heltid: mandag - fredag 08.00 - 15.00

Elkraft heltid: mandag - fredag 08.00 - 15.00

Studentavgift (inkludert avgift SiO): 

Kr 2600 per år for heltidsstudenter, og kr 1950 per år for deltidsstudenter

Avgift til SiO på 1200 kr er obligatorisk og inkludert i studentavgift.

Studentavgiften inkluderer i tillegg fri kopiering, gratis Office-pakke, lisenser, adgangskort til skolens lokaler, studentkort, samt medlemskap i ONF (Organisasjonen for norske fagskolestudenter).

Studenter må skriftlig gi beskjed til Studentadministrasjonen, dersom du velger å si ifra din studieplass.

Eneste måte å melde ifra din studieplass er å sende utfylt melding om studieavbrudd til studentadministrasjonen per e-post: postmottak.fagskolen@osloskolen.no

Alle som er registrerte studenter hos oss fra 31. oktober 2023, mottar faktura som må betales i sin helhet. Faktura sendes ut i november.

Avgiften til SiO: 

Studenter ved SiOs medlemsinstitusjoner (fagskole, høgskole og universitet) må hvert år betale avgift til SiO. Avgiften til SiO er på kr 1200 er med på å finansiere tilbudene. SiO kan tilby blant annet kurs/fritidsaktiviteter, mulighet for barnehageplass, studentboliger, Helse (fastlege, Covid-testing ++). SiO gjør hverdagen enklere for deg som er student i Oslo. Sjekk ut mulighetene på SiOs hjemmesider https://www.sio.no/

SiO tilbyr deg som er student ved Fagskolen Oslo produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidra til at du trives.

Tilbudene består av studentboliger, annet kurs/fritidsaktiviteter, studentbarnehager, treningssentre, kafeer og kaffebarer, helsetjenester, rådgivningstjeneste og karriereveiledningstjeneste.

Studenter ved SiOs medlemsinstitusjoner (fagskole, høgskole og universitet) må hvert semester betale semesteravgift til SiO.  Semesteravgiften til SiO er på 600,- og med på å finansiere tilbudene.

Her finner du kontaktinformasjon til SiO kundeservice og til hvert enkelt området. Kontakt SiO

Les mer på SiO's hjemmesider https://www.sio.no/

Fagskolestudenter er likestilt med alle andre studenter og studentombudet sikrer at studenter får sine rettigheter oppfylt. Studentombudet er en viktig styrking av studentrettighetene. Fagskolene på Østlandet har inngått samarbeid med USN om studentombudstjenester. Vi har årlig besøk av Studentombudet for å etablere dialog med studentene og oversikt over hvilke tjenester Studentombudet tilbyr.

Les mer 

E-post: fagskoleombud@usn.no

Facebookgruppe for Studentombudet ved fagskolen

Studentforeningen Fagskolen Oslo (SFO)

Logo SFO

SFO ble opprettet i 2017, da under navnet FOAS (Fagskolen Oslo Akershus Studentforening).

Da Viken fylke ble opprettet, og samarbeidet med Akershus utgikk, endret foreningen navn til Studentforeningen Fagskolen Oslo - SFO. Studentforeningen har som hensikt å tilrettelegge for studentaktiviteter, med studentvelferd og trivsel i sentrum. Foreningen er delt inn i tre utvalg, som har sine respektive ledere og nestledere. De fleste studentene som er engasjerte i SFO er ferdigutdannet etter to år. Siden foreningen i tillegg er veldig liten, er det mest praktisk å ha et fast styre bestående av lærere på Fagskolen. Ledere og nestleder for hvert utvalg blir valgt på årlig generalforsamling på nyåret.

Næringslivsutvalget

Næringslivsutvalgets primæroppgave er å arrangere årlig karrieredag på Fagskolen Oslo. Her inviteres aktører fra næringslivet til ha stand for å møte studenter fra tekniske fag. Formålet er at skolens studenter kan få innblikk i hvilke jobbmuligheter som venter etter endte studier, samt komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere. Karrieredagen er også bransjens mulighet til å bli kjent med skolens studenter, og vår utdanning. 

Sosialutvalget

Sosialutvalget jobber for å styrke og vedlikeholde trivsel og velferd blant studentene på skolen. Det er sosialutvalget som arrangerer sosiale arrangement som studentkro, fadderuke og trivsels- og velferdsuke. Utvalget pleier også å selge vafler i lunsjen ca en gang i måneden, og har ansvar for brusautomat, snacksautomat, kaffemaskin og panteordning. Alt dette er primærinntektene til SFO.

Idrettsutvalget

Idrettsutvalget sørger for at studentene på skolen har et idrettstilbud på skolen. De har en avtale med Kuben Yrkesarena om lån av gymsal og treningsrom, og prøver å organisere trening i form av fotball, volleyball, innebandy, styrketrening, spinning etc, en gang i uka eller etter ønske og behov. De jobber også for å ha med et skolelag på Holmenkollstafetten.

Organisasjonskart Studentforeningen

Litteraturliste finner du ved å gå til studiets informasjonsside. Du finner alle våre studier under menypunktet "Studier".

 • Gå nøye gjennom litteraturlisten og konferer med faglærer før innkjøp av bøker.
 • Der litteratur er anbefalt eller obligatorisk, er dette angitt.
 • PC-krav: Det er nødvendig at studenten skaffer seg bærbar PC med trådløst nettverk og Windows operativsystem allerede til oppstart. Office-pakke med Word, Excel og lignende kan installeres gratis på skolen ved skolestart.
 • Studentavgift (inkludert avgift SiO): Kr 2600 per år for heltidsstudenter, og kr 1950 pr år for deltidsstudenter (Unntak: Studenter på det offentlige Veilednings-studiet betaler kr 750). Avgift til SiO på 1200 kr er obligatorisk og inkludert i studentavgift. Studentavgiften inkluderer i tillegg fri kopiering, gratis Office-pakke, lisenser, adgangskort til skolens lokaler, studentkort, samt medlemskap i ONF (Organisasjonen for norske fagskolestudenter).
 • Avgiften til SiO: Studenter ved SiOs medlemsinstitusjoner (fagskole, høgskole og universitet) må hvert år betale avgift til SiO. Avgiften til SiO er på kr 1200 er med på å finansiere tilbudene. SiO kan tilby blant annet kurs/fritidsaktiviteter, mulighet for barnehageplass, studentboliger, Helse (fastlege, Covid-testing ++). SiO gjør hverdagen enklere for deg som er student i Oslo. Sjekk ut mulighetene på SiOs hjemmesider https://www.sio.no/

Det er to alternativer for parkeringsavtaler:

 1. Økern Næringspark (Felt E,F), Haraldrudveien 17. Anlegges eies av  Aimo Park
 • Leie av p-plass med fri flyt prinsippet (vilkårlig parkering)
 • Privatavtale tegnes direkte med Aimo Park:
  • Leie av p-plasser Leiepris for studenter  pr. plass pr. måned: Kr 650,- inkl mva.
  • Leie av p-plasser Leiepris for ansatte pr. plass pr. måned Kr 800,- inkl mva.
  • Minimum leie er 3 måneder.
  • Ansatte/studenter må dokumentere sin tilknytning til Kuben Yrkesarena, i form av egen e-postsignatur eller ansatt/studentbevis.
  • Kontaktinfo ved ønske om leie av p-plass: tlf.: 21 00 76 70
 1. Parkering i Kuben P-hus. Privat avtale tegnes med APCOA:

Leiepris er kr 1027,- inkl mva pr. mnd pr. plass.

Slik oppretter du avtale:

 1. Last ned APCOA FLOW - appen. (Husk å oppdatere appen)
 2. Lag bruker eller logg deg inn i eksisterende bruker.
 3. Trykk på Meny, øverst i venstre hjørne. Velg "Kontraktsparkering".
 4. Skriv Fordelskoden: kuben23
 5. Kuben P-hus Økern vil komme opp som alternativ. Velg denne.
 6. Følg trinnene i appen for å aktivere parkeringsavtale. Ha bankkort klart, da dette må legges inn.

Avtalen er løpende og gjelder med 1 måned gjensidig oppsigelsestid pr. påfølgende kvartal (dersom ikke sluttdato allerede er avtalt, må sluttdato være siste dag i måneden.)

Har du spørsmål, ta kontakt med Studentadministrasjonen i 5. etg.

Vi gjør oppmerksom på at skolen ikke har noe med selve parkeringsavtalen å gjøre og at alle henvendelser til selve avtalen må tas med Apcoa.

E-post: salg@apcoa.no

Undervisningsdager deltidsstudier tekniske fag:

Elkraft:                 

 • 1ETC/D: Tirsdag/torsdag, lørdag (+noen fredager) i partallsuker (hver 4. uke)
 • 2ETC/D: Tirsdag/torsdag + lørdag (+noen fredager) i partallsuker (hver 4. uke)
 • 3EKC/D: Mandag/onsdag, + lørdag (+noen fredager) i oddetallsuker (hver 4. uke)
 • 4EKC/D: Mandag/onsdag, + lørdag (+noen fredager) i oddetallsuker (hver 4. uke)

NB! Noen justeringer i timeplanen kan forekomme for skoleåret 23/24

(Man/tors kl. 16.30 - 20.00, Fredag kl. 15.00 - 18.15 og lørdag kl. 09.00-15.00)

Bygg:

 • 1BYC: Mandag/onsdag + lørdager på både oddetallsuker og partallsuker (varierer for å få til tilstrekkelig med timer)
 • 2BYC: Tirsdag/torsdag + lørdager på både oddetallsuker og partallsuker (varierer for å få til tilstrekkelig med timer)
 • 3BYC: Mandag/onsdag + noen helger
 • 4BYC: Tirsdag/torsdag + noen helger

KEM:

 • 1KEM: Mandag/onsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 2KEM: Mandag/onsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 3KEM: Tirsdag/torsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 4KEM: Tirsdag/torsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)

Undervisningsdager deltidsstudier helsefag og veiledning:

Veiledning av lærlinger (1VLÆR)

 

Helseadministrasjon (HADM)

 • 1HADM Tirsdag (nye studenter)
 • 2HADM Torsdag

(kl. 09.00-15.00)

Psykisk helsearbeid og rusarbeid (PSH)

 • 1PSH: Tirsdag (nye studenter)
 • 2PSH: Torsdag

(kl. 09.00-15.00)

Demens og alderspsykiatri (DEM)

 • 1DEM: Tirsdag (nye studenter)
 • 2DEM: Torsdag

(kl. 09.00-15.00)

Sterilforsyning i helsetjenesten (STER)

 • 1STER: Tirsdag (nye studenter)
 • 2STER: Torsdag

(kl. 09.00-15.00)

Barn med særskilte behov (BSB)

 • 1BSB (nye studenter - se pdf dokument for oversikt)
 • 2BSB

(kl. 09.00-15.00)

Her finner du oversikt:

Timeplanen er under utarbeidelse og kan ikke anses som endelig før skolestart.