For studenter

På denne siden finner du informasjon som er nyttig for deg som student ved Fagskolen Oslo. Deriblant praktiske opplysninger om hverdagen på skolen, PC-krav, litteraturlister, lenker til digitale tjenester osv.
Bilde
Bannerbilde for studenter

Fagskolen Oslo hadde i skoleåret 2021 - 2022 rundt 900 studenter og 38 fast ansatte lærere. Foto: Tor Stenersen

Aktive studenter er skolens viktigste ressurs

Utviklings- og kvalitetsarbeidet ved fagskolen er avhengig av studentenes deltakelse. Vi oppfordrer alle studenter til å delta i studentdemokratiet ved skolen.

Fagskolen har lagt til rette studentorgan som vil sikre at studentenes stemme blir hørt og for å ivareta studentenes interesse for studiene og læringsmiljøet gjennom samarbeid med ledelsen. Studentrådsleder er medlem i fagskolens styre, studenter er representert i skolens kvalitetsutvalg. Rektor har to møter per semester med hele studentrådet. I tillegg har skolens tilrettelagt for møter i klasser og felles ved skolen.

Det er viktig at studentene involveres og medvirker i skolens arbeid og læringsmiljø. Dette gjennomføres på flere arenaer gjennom at alle klasser har en tillitsvalgt. De tillitsvalgte utgjør skolens studentråd som utgjør skolens kunnskapsgrunnlag for tilbakemeldinger fra studentene med tanke på å sikre forbedringer, økt studentvelferd og etterlevelse av lover og forskrifter. Alle studentene ved skolen er automatisk medlem av Studentsamskipnaden (SIO) og Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF).

Kuben Yrkesarena og Fagskolen Oslo har samme åpningstider. Du trenger adgangskort for å få tilgang til skolens lokaler.

Åpningstider

 • Mandag–fredag: 06.30 – 21.30
 • Lørdag: 09.00 – 15.00
 • Søndag: Stengt

Adgangskort

Alle førsteårsstudenter får utdelt adgangskort i løpet av de første dagene etter skolestart. Dette tas vare på gjennom hele studietiden på fagskolen. Du vil trenge dette for å få tilgang til garasje, heis, korridorer, gruppe- og klasserom. 

Adgangskortene er aktive i 30 dager om gangen. Du aktiverer kortet ditt for ny periode i første etasje ved resepsjonen.

Tapt/ødelagt kort koster 250 kr, betales i elevkantinen. Ta kontakt med studentadministrasjonen i 5.etg. Deretter vil nytt kort bli laget fortløpende. 

Kortet er personlig og skal derfor ikke lånes bort til andre.

Studentadministrasjonen - åpningstider

 • Mandag: 09.00 – 16.30
 • Tirsdag:  09.00 – 16.30

 • Onsdag: 08.45 – 12.00

 • Torsdag: 09.00 – 16.30

 • Fredag:  09.00 – 14.30

Du kan også kontakte oss på epost fagskolen@ude.oslo.kommune.no eller telefon 23 46 57 00.

Biblioteket er åpent kl. 08.00 – 16.00

Det er plassert sentralt i bygget og har fine, lyse lokaler over to etasjer. Her finner du mange gode sitteplasser, studieplasser og en stilleavdeling med grupperom.

På biblioteket finner du et bredt utvalg av fag- og skjønnlitterære bøker, og i tillegg en samling av hoved- og miniprosjekter. Tilbudet omfatter dessuten tidsskrifter, aviser og film. Biblioteket er også utstyrt med kopimaskin, fargeprinter, skanner og noen stasjonære PCer.

Du kan få hjelp og veiledning av bibliotekar Rakel Wennevold. 

Tlf.: 976 37 386 eller 976 40 735. E-post: biblioteket.kuben.vgs@osloskolen.no

Her kan du søke i bibliotekets katalog.

Kantine- åpningstider

Elevkantina er åpen mandag – torsdag kl. 10.00 – 16.30 og fredag kl. 10.00 – 14.00.

Kaffebaren er åpen mandag – fredag kl. 07.30 – 10:30 

Salatbaren er åpen mandag - torsdag kl. 11.00 – 12.45 

Middag for kveldsskolestudenter

Serveres i elevkantina mandag - torsdag kl. 15.00 – 16.30 
Pris: 75,-

Trening - åpningstider

Fagskolestudentene kan benytte Kubens treningsfasiliteter

Treningsrom (ikke idrettshall):

 • Mandag - onsdag - fredag kl. 16.00 - 21.00


Idrettshall og treningsrom:

 • Tirsdag kl. 15.00 - 16.00


Ta kontakt med Studentadministrasjonen om du har spørsmål.

SiO tilbyr deg som er student ved Fagskolen Oslo produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidra til at du trives.

Tilbudene består av studentboliger, annet kurs/fritidsaktiviteter, studentbarnehager, treningssentre, kafeer og kaffebarer, helsetjenester, rådgivningstjeneste og karriereveiledningstjeneste.

Studenter ved SiOs medlemsinstitusjoner (fagskole, høgskole og universitet) må hvert semester betale semesteravgift til SiO.  Semesteravgiften til SiO er på 600,- og 

med på å finansiere tilbudene.

Her finner du kontaktinformasjon til SiO kundeservice og til hvert enkelt området. Kontakt SiO

Les mer på SiO's hjemmesider https://www.sio.no/

Studentforeningen ved fagskolen

Logo SFO

Studentforeningen ved fagskolen har egne vedtekter (se vedlegg) og arbeider for å skape et godt studiemiljø ved skolen. Studentforeningen har etablert egne digitale møteplasser på Facebook for samarbeid og informasjonsdeling. Studentforeningen består av ulike utvalg:

 • Næringslivsutvalg
 • Sosialutvalg
 • Idrettsutvalget

Studentombud

Fagskolestudenter er likestilt med alle andre studenter og studentombudet sikrer at studenter får sine rettigheter oppfylt. Studentombudet er en viktig styrking av studentrettighetene. Fagskolene på Østlandet har inngått samarbeid med USN om studentombudstjenester. Vi har årlig besøk av Studentombudet for å etablere dialog med studentene og oversikt over hvilke tjenester Studentombudet tilbyr.

Les mer 

E-post: fagskoleombud@usn.no

Tekniske fag:

BIM konstruksjon og BIM installasjon: mandag - fredag 08.00 - 15.00

BIM-tekniker Anlegg Infrastruktur: mandag - fredag 08.00 - 15.00

Bygg   heltid: mandag - fredag 08.00 - 15.00

Elkraft heltid: mandag - fredag 08.00 - 15.00

Litteraturliste finner du ved å gå til studiets informasjonsside. Du finner alle våre studier under menypunktet "Studier".

 • Gå nøye gjennom litteraturlisten og konferer med faglærer før innkjøp av bøker.
 • Der litteratur er anbefalt eller obligatorisk, er dette angitt.
 • PC-krav: Det er nødvendig at studenten skaffer seg bærbar PC med trådløst nettverk og Windows operativsystem allerede til oppstart. Office-pakke med Word, Excel og lignende kan installeres gratis på skolen ved skolestart.
 • Studentavgift (inkludert avgift SiO): Kr 2600 per år for heltidsstudenter, og kr 1950 pr år for deltidsstudenter (Unntak: Studenter på det offentlige Veilednings-studiet betaler kr 750). Avgift til SiO på 1200 kr er obligatorisk og inkludert i studentavgift. Studentavgiften inkluderer i tillegg fri kopiering, gratis Office-pakke, lisenser, adgangskort til skolens lokaler, studentkort, samt medlemskap i ONF (Organisasjonen for norske fagskolestudenter).
 • Avgiften til SiO: Studenter ved SiOs medlemsinstitusjoner (fagskole, høgskole og universitet) må hvert år betale avgift til SiO. Avgiften til SiO er på kr 1200 er med på å finansiere tilbudene. SiO kan tilby blant annet kurs/fritidsaktiviteter, mulighet for barnehageplass, studentboliger, Helse (fastlege, Covid-testing ++). SiO gjør hverdagen enklere for deg som er student i Oslo. Sjekk ut mulighetene på SiOs hjemmesider https://www.sio.no/

Det er to alternativer for parkeringsavtaler:

Økern Næringspark (Felt E,F), Haraldrudveien 17. Anlegges eies av Q-park

 • Leie av p-plass med fri flyt prinsippet (vilkårlig parkering)
 • Privatavtale tegnes direkte med Q-park:
  • Leie av p-plasser Leiepris  pr. plass pr. måned: Kr 850,- inkl mva.
  • Minimum leie er 3 måneder.
  • Ansatte/studenter må dokumentere sin tilknytning til Kuben Yrkesarena, i form av egen e-postsignatur eller ansatt/studentbevis.
  • Kontaktinfo ved ønske om leie av p-plass: leieplass@q-park.no/ tlf.: 21 00 76 70

Parkering i Kuben P-hus. Privat avtale tegnes med APCOA:

Leiepris er kr 920,- inkl mva pr. mnd pr. plass.

Avtalen er løpende og gjelder med 1 måned gjensidig oppsigelsestid pr. påfølgende kvartal (dersom ikke sluttdato allerede er

avtalt, må sluttdato være siste dag i måneden.)

Fakturering skjer kvartalsvis på forskudd.

Dersom det er ønskelig å bestille plass behøver APCOA følgende informasjon:

 • Leietaker/kontaktperson:
 • Adresse:
 • Postnr./Sted:
 • Org.nr.: (dersom en bedrift skal faktureres)
 • Telefonnr:
 • E-post:
 • Antall plasser:
 • Løpende avtale eller med sluttdato:
 • Leiestart/Evt. Leieslutt:
 • Faktura pr post / eller epost / EHF:

Faktura:

 • Leietaker/kontaktperson:
 • Adresse:
 • Postnr./Sted:
 • Referanse:
 • E-postadresse for faktura:

Disse opplysningene (kontrakt) oversendes pr e-post til: salg@apcoa.no

Det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr 90,- inkl mva per tilsendte faktura.

Dersom du ønsker å unngå papirfaktura, kan du aktivere e-faktura i din nettbank. Om du ønsker å motta fakturaen per e-post, ber vi deg oppgi hvilken e-postadresse vi skal benytte.

Last ned APCAO FLOW appen og mer info kommer når vi har mottatt signert avtale fra deg.

Har du spørsmål, ta kontakt med Studentadministrasjonen i 5. etg.