Oppvekstfag

Oppvekstfag

Barn med særskilte behov

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Høyere yrkesfaglig utdanning om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging skal bidra til å styrke studentens fagkompetanse, slik at den som yrkesutøver står bedre rustet til å møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.