Fagskolen Oslo – den urbane, grønne veien til høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskolen Oslo tilbyr yrkesrettede, gratis utdanninger på høyere nivå. Våre mange studier er utviklet i samarbeid med virksomheter og institusjoner, basert på moderne teknologi, kompetanse og ansvar for klima og miljø. Har du fagbrev, svennebrev, autorisasjon eller noen års realkompetanse, er du velkommen som student hos oss.
Bilde
Studenter ved Fagskollen Oslo

ÅPNER DØRER! – Fagbrev og fagskole åpner flere dører. Det gjør deg attraktiv for mange bedrifter og etterspørselen etter fagutdannede er stort, sier studentene ved Fagskolen Oslo, (f.v.) Selma, Emil, Anas og Celindia. (Foto: Tom Kolstad)

Vi holder til sentralt på Økern, og i 2025 flytter våre tekniske fag enda nærmere arbeidslivet – til næringsklyngen Construction City på Ulven.  

Heltid, deltid, nett og moduler

Våre utdanninger i tekniske fag, helse- og oppvekstfag og sceneteknikk har en varighet fra ett til to år. De er heltids- eller deltidsstudier, på campus eller som nettstudier, de gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning. Vi tilbyr også kortere utdanninger, såkalte moduler, med varighet på ca. tre måneder. Modulene kan om ønskelig brukes som byggesteiner i en full fagskoleutdanning. Felles for våre utdanninger er at de gir kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. Og fordi Fagskolen Oslo er offentlig (eies av fylkeskommunen), er all vår utdanning gratis.

Stort behov, økt status

Fagskolene er kalt «landets best bevarte hemmelighet», men har de siste årene fått en stadig viktigere rolle. Norske virksomheter nærmest roper etter flere fagskole-utdannede, og behovet for dyktige fagfolk er stort i årene som kommer. Mange av våre studenter får tilbud om jobb allerede mens de går hos oss. Gjennom «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning» har fagskolene fått et viktig formelt løft og økt status. Den nye loven gir fagskolene studiepoeng som viser læringsutbytte og normert studietid. Et fullt studieår (heltid) på fagskolen gir 60 studiepoeng. Du kan lese mer om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak.

Til Construction City

I 2025 får Fagskolen Oslo nye lokaler i Construction City som bygges på Ulven i Oslo. Her vil skolen samle sine utdanninger innen elkraft, sceneteknikk,  bygg-, anlegg- og eiendoms- og gjenvinningsfeltet, en satsing som vil bringe studentene enda tettere på arbeidslivet og virksomhetene. Construction City skal huse ca. 4500 arbeidsplasser og blir et kompetansesenter der fagskolestudentene vandre sømløst mellom arbeidsliv og utdanning. Det tette samarbeidet mellom Oslo kommune og næringslivet vil være en viktig del av satsingen på innovasjonsdistriktet Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO).

Les mer om flytteplanene her.

3D film av Construction City from Construction City on Vimeo.

 

Fakta om Fagskolen Oslo:

  • Antall studenter: Rundt 900 (skoleåret 2023- 2024).
  • Antall fast ansatte lærere: 38 i Oslo (skoleåret 2023- 2024).
  • Antall studieretninger: 18  (skoleåret 2023- 2024).
  • I tillegg har skolen mange eksterne lærere og forelesere fra andre læresteder og fra aktuelle bransjer.
  • Flere studiene gjennomføres med praksis i ulike virksomheter.
  • Fagskolen benytter arbeidsmetodene som studentene vil møte i arbeidslivet.
  • Skolen har spesialisert seg på digital samhandling, noe skolen fikk Utdanningskvalitetsprisen for.
  • Fagskolen gjennomfører entreprenørskap og problembasert læring: Innovasjon i praksis er et program der studentene deltar sammen med studenter fra de store utdanningsinstitusjonene i Oslo. De jobber sammen om problemstillinger hentet fra næringslivet.
  • Studentbedrifter – studentene etablerer egen forretningsidé, registrerer virksomheten i Brønnøysund og driver virksomheten gjennom et helt år.
  • Innovasjonscamp – studentene deltar i to dager med tett samarbeid med virksomheter som ønsker at studentene skal løse et reelt problem.

 

 

Personvern vil si at vi skal kunne bestemme over opplysninger om oss selv.

Les mer om personvern

Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskoleloven, eller "Lov om høyere yrkesrettet utdanning" som den heter, trådde i kraft fra og med 01.07.2018. Du kan lese fagskoleloven her

I henhold til loven skal skolen ha egen forskrift for opptak, studier og eksamen. Skolens lokale forskrift finner du her: Lokal forskrift

Fagskoleutdanninger med skikkethetsvurdering

For å vurdere om en student er skikket eller ikke, er det utarbeidet spesifikke vurderingskriterier for fagskoleutdanningen. Disse finner du i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)Overordnet gjelder dette:

"Skikkethetsvurdering skal foregå ved alle utdanninger der studenten kan utgjøre en fare, jf. § 26. Det skal fremgå av fagskolens forskrift hvilke fagskoleutdanninger dette gjelder".

Løpende sikkerhetsvurdering

Det skal foretas løpende skikkethetsvurdering av alle studenter ved fagskoleutdanninger gjennom hele fagskoleutdanningen.  Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det i tillegg foretas en særskilt skikkethetsvurdering.