Løft blikket!

Løft blikket - det er gode framtidsutsikter for deg med fagskoleutdannelse. Vi tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger på høyere nivå som både du og bedriftene trenger!

Utdanninger ved Fagskolen Oslo

Bygg og anlegg

Bygg, anlegg, KEM og FDV

Bygg, anlegg, KEM og FDV

Bygg- og anleggsbransjen utvikler seg raskt, og som fagskoleingeniør med oppdatert kompetanse vil du være svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Bygg og eiendom står globalt for hele 40 prosent av de totale klimagassutslippene, og bærekraft står derfor sentralt i våre utdanninger.

Elektro

Elektrofag

Elektrofag

Elkraftfaget gir videreutdanning som omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk og er et fagområde i rask utvikling. Alternativ energi og automatisering er noen stikkord her. Det er stort behov for fagskoleingeniører innen elkraftfaget, studiet gir kompetanse for prosjektering og faglig ledelse. Tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør og Ekom installatør.

Helsefag

Helsefag

Helsefag

Våre helsefaglige studier kombinerer teori og praksis, gir deg økt kompetanse og gjør deg som yrkesutøver bedre rustet til å møte utfordringer i primær- og sekundærhelsetjenesten. Målsetningen er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy etisk forståelse i sitt arbeid. Også helsesektoren må bidra til at klimamålene nås, og miljøkunnskap er derfor integrert i våre utdanninger.

BIM-ikon

Informasjonsmodellering (BIM)

Informasjonsmodellering (BIM)

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en metode for å følge et bygg gjennom planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Et godt planlagt og utført bygg er viktig for miljøet, og som BIM-tekniker er jobbmulighetene svært gode. Du kan velge fordypning innen konstruksjon eller installasjon.

Ledelsesfag

Ledelsesfag

Ledelsesfag

Behovet er stort for mellomledere og veiledere. Våre utdanninger gir deg økt kompetanse i digitalisering, bærekraft og ledelsesprinsipper. Der det er mulig, knyttes undervisning og prosjektoppgaver til egen arbeidsplass.

Oppvekstfag

Oppvekstfag

Oppvekstfag

Utdanningen i oppvekstfag styrker din fagkompetanse og gjør deg som yrkesutøver bedre rustet til å møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid. Målsetningen er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy etisk forståelse i arbeidet med barn og unge.

Sceneteknikk_ikon

Scenetekniske fag

Scenetekniske fag

Den scenetekniske bransjen betjener kultur-, event-, tv- og underholdningsindustrien med hovedvekt på fagfeltene lys, lyd, video, sceneteknikk og rigging. Et viktig element er også miljøutfordringene. Utdanningen vil ruste deg for et variert utvalg oppgaver i denne bransjen som vil trenge stort påfyll av både personell og kompetanse de neste årene.

For Studenter

Velg en høyere yrkesfaglig utdanning!

Søknad om opptak til våre utdanninger skjer i all hovedsak gjennom Samordna opptak, som også tar imot søknader til universiteter og høyskoler. Søknadsfristen til Samordna opptak er vanligvis den 15. april. Enkelte utdanninger har kun lokalt opptak med søknad direkte til Fagskolen Oslo.

Bilde
IKT informasjon for studenter

IKT informasjon for studenter

​​​​​​Som student ved Fagskolen Oslo har du tilgang på Office 360 pakken gratis. Denne kan lastes ned ved å logge inn på Portalen. Se brukerveiledning på siden. Alle studenter ved skolen har tilgang på den digitale ordboken Clue. Spør din lærer om informasjon om du er intressert i denne.


Bilde
Studentavgift ved Fagskolen Oslo

Studentavgift ved Fagskolen Oslo

Studier ved Fagskolen Oslo har ingen semester eller eksamensavgifter, men studenten må selv dekke bøker, studentavgift og ha egen pc.