Velkommen til Fagskolen Oslo

Fagskolen Oslo tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger på høyere nivå som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Utdanningen bygger på fag-/ svennebrev, autorisasjon eller på grunnlag av realkompetanse.

Utdanninger ved Fagskolen Oslo

Bygg og anlegg

Bygg, anlegg, KEM og FDV

Bygg, anlegg, KEM og FDV

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Elektro

Elektrofag

Elektrofag

Videre utdanning innen elektrofaget gir deg store muligheter i et arbeidsmarked hvor det er stor etterspørsel etter spesialkompetanse. Både fastlands- og offshoreindustri er aktuelle arbeidsplasser.

Helsefag

Helsefag

Helsefag

De helsefaglige studiene skal bidra til å styrke studentens fagkompetanse, slik at den som yrkesutøver står bedre rustet til å møte utfordringer i primær- og sekundærhelsetjenesten. Utdanningens målsetning er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy etisk forståelse i sitt arbeid. Alle studieretningene kombinerer teori og praksis.

BIM-ikon

Informasjonsmodellering (BIM)

Informasjonsmodellering (BIM)

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en metode for å følge et bygg gjennom planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Fagskolen Oslo utdanner BIM-teknikere med fordypning innen konstruksjon og installasjon. Yrkestittelen BIM-tekniker gir deg gode jobbmuligheter. 

Ledelsesfag

Ledelsesfag

Ledelsesfag

En videreutdanning som du kan benytte fra dag én. Undervisningen relateres der det er mulig til studentenes egne arbeidsplasser og bedrifter gjennom ulike prosjektoppgaver.

Oppvekstfag

Oppvekstfag

Oppvekstfag

Studiet i oppvekstfag skal bidra til å styrke studentens fagkompetanse, slik at den som yrkesutøver står bedre rustet til å møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid. Utdanningens målsetning er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy etisk forståelse i sitt arbeid med barn og unge.

Sceneteknikk_ikon

Scenetekniske fag

Scenetekniske fag

Den scenetekniske bransjen står for tekniske leveranser til kultur-, event-, tv- og underholdningsindustrien med hovedvekt på fagfeltene lys, lyd, video, sceneteknikk og rigging. En utdanning innen sceneteknikk vil ruste deg for et variert utvalg oppgaver i denne bransjen som vil trenge stort påfyll av både personell og kompetanse de neste årene.

For Studenter

Velg en høyere yrkesfaglig utdanning!

Søknad om opptak til våre utdanninger skjer i all hovedsak gjennom Samordna opptak, som også tar imot søknader til universiteter og høyskoler. Søknadsfristen til Samordna opptak er vanligvis den 15. april. Enkelte utdanninger har kun lokalt opptak med søknad direkte til Fagskolen Oslo.

Bilde
IKT informasjon for studenter

IKT informasjon for studenter

​​​​​​Som student ved Fagskolen Oslo har du tilgang på Office 360 pakken gratis. Denne kan lastes ned ved å logge inn på Portalen. Se brukerveiledning på siden. Alle studenter ved skolen har tilgang på den digitale ordboken Clue. Spør din lærer om informasjon om du er intressert i denne.


Bilde
Studentavgift ved Fagskolen Oslo

Studentavgift ved Fagskolen Oslo

Studier ved Fagskolen Oslo har ingen semester eller eksamensavgifter, men studenten må selv dekke bøker, studentavgift og ha egen pc.