Vi gir deg kunnskapen fremtiden trenger.

Slik søker du

15. april Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene.

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du på www.vigo.no.

Søk her!

Tett samarbeid med kommune og næringsliv

Sammen gjør vi studentenes kompetanse relevant og etterspurt.

image

Fordi vi lytter til og tilpasser oss næringslivets behov kan vi sikre våre studenter en kompetanse som danner grunnlaget for en spennende karriere.

Vil du samarbeide med en fagskole

Aktuelle saker

Modulbasert fagskuleutdanning frå 2019

image

Fagskolen Oslo Akershus skal starte opp modulutdanninga "Den digitale fagarbeider"

Les mer