Den digitale fagarbeider for anleggsnæringen

Den digitale fagarbeider for anleggsnæringen

Byggebransjen trenger arbeidstagere med digital kompetanse nå! Den digitale fagarbeider for anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon. Du lærer å bruke digitale verktøy på byggeplassen.

Bygge- og anleggsbransjen trenger arbeidstagere med digital kompetanse nå! Den digitale fagarbeider for anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon. Du lærer å bruke digitale verktøy på anleggsplassen.

Den digitale fagarbeider består at seks moduler som spenner fra grunnleggende digitale ferdigheter via samhandlings- og feltverktøy til droneflyging og praktisk oppmåling og skanning. Du kan velge om du vil ta alle seks modulene eller om du bare trenger noen av dem. Hver modul gir 2,5 studiepoeng, totalt 15 studiepoeng.

  1. Grunnleggende digitale ferdigheter
  2. Digital hverdag - Fagarbeider
  3. Digital produksjon - Fagarbeider
  4. Samhandlings og feltverktøy
  5. Droneflygning og fotogrammetri
  6. Praktisk oppmåling og skanning

Tilbudet er utviklet i samarbeid med bransjen og sikrer fagarbeidere nødvendig kompetanse i et høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Målet er å sørge for at håndverkerne i produksjon skal være i stand til å delta i en stadig mer digital hverdag. Det blir vanligere og vanligere at bygningsinformasjonsmodellene (BIM-modellene), brukes rett på anleggsplass. Næringen trenger fagarbeidere som kan håndtere de digitale modellene og digital informasjonsflyt i dagens og morgendagen prosjekter.

Fellesforbundet og BNL har i samarbeid med Fagskolen Oslo, utviklet etter- og videreutdanningstilbud den digitale fagarbeider.

Skaff deg digital kompetanse som bygg- og anleggsbransjen sårt trenger. Utdanningen kan tas i kombinasjon med jobb.

Korte moduler utarbeidet av bransjen

Studiet gjennomføres i korte moduler der du selv kan velge om du vil ta en modul eller flere. Utdanningens mål er å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Det er medarbeiderne i virksomhetene som har gitt relevant innhold i utdanningsmodulene. Du kan gjennomføre modul for modul, mens du er i jobb, er permittert eller uten jobb.

Vi må sikre at fagfolk påfyll av kompetanse, og unngå en usikker fremtid. Bygge- og anleggsnæringen har et stort behov for digitalisering, og det er nå vi må benytte muligheten å tilføre oppdatert kunnskap til fagarbeidere. Fagskolene har en viktig rolle som tilbydere av utdanning og opplæring for livslang læring.

  1. Alle fag- og svennebrev i utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk og Elektro og datateknologi i videregående opplæring er relevant for opptak til studiet Den digitale fagarbeider for anleggsbransjen.
  2. Søkere som ikke fyller kravene 1, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse.

Søkere som ikke fyller kravene 1, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse

Studiet gir deg kompetanse i bruk av digitale verktøy på anleggsplassen. Du vil lære å håndtere de digitale modellene som benyttes, samt å håndtere digitaliseringen knyttet til informasjonsflyt i dagens og morgendagen prosjekter.