Kvalitetssikringssystem

Kvalitetssikringssystemet (KS) for Fagskolen Oslo er et verktøy for å kunne bedømme kvaliteten i utdanningen og bruke denne informasjonen til å utvikle studietilbudene og tilpasse dem til næringslivets og samfunnets behov.

Kvalitetssikringssystem beskriver rutiner og prosesser for kvalitetsarbeidet ved skolen. Det skal sikre at skolen etterlever kravene i gjeldende lover og forskrifter.

Kvalitetssikringssystemet er bygget opp i flere deler.

  • Del 1 er en generell beskrivelse av kvalitetssikringssystemet og hvordan det er bygget opp
  • Del 2 beskriver arbeidsprosessene for undervisning, studentadministrasjon og kvalitetsutviklingsprosessene
  • Del 3 Internhåndbok med informasjon om personaladministrasjon og velkomsthefte for nye ansatte

Les mer i de nedlastbare filene.