Kvalitetssikringssystem

Kvalitetssikringssystemet (KS) for Fagskolen Oslo er et verktøy for å kunne bedømme kvaliteten i utdanningen og bruke denne informasjonen til å utvikle studietilbudene og tilpasse dem til næringslivets og samfunnets behov.
Bilde
Kvalitet

Del 1 er en generell beskrivelse av kvalitetssikringssystemet og omhandler:

  1. Fagskolen Oslo som organisasjon med tilhørende råd og utvalg
  2. Mål og indikatorer for kvalitetsarbeidet
  3. Informasjonskilder som beskriver virksomhetens kvalitet
  4. Analyse av innsamlet informasjon som grunnlag for kvalitetsforbedringer

Arbeidsprosesser knyttet til undervisning, studentadministrasjon og kvalitetsarbeid ved Fagskolen Oslo er beskrevet med formål, oppgaver og ansvar. Kvalitetssikringssystemet forøvrig inneholder beskrivelse av rutiner, prosedyrer, relevant lovverk og aktuelle skjema. Kvalitetssikringssystemet er gjort tilgjengelig på en digital plattform (EQS) som er strukturert i tre områder:

  • Styrende prosesser relatert til lovpålagte rammer
  • Kjerneprosesser som angår studentens læringsbane
  • Støttende prosesser med tilgjengelige ressurser

Lenke til pålogging for ansatte EQS  (Skolens kvalitetssikringssystem)