Fagskolen Oslo - Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskolen Oslo tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger på høyere nivå som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Utdanningen bygger på fag-/ svennebrev, autorisasjon eller på grunnlag av realkompetanse. Vi er stolte av å være en offentlig fagskole som tilbyr gratis høyere utdanning til fagfolk.
Bilde
Kuben Yrkesarena

Enkelte studier kan bygge på studieforberedende utdanningsprogram. De ulike utdanningene har en varighet fra ett til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på campus eller som nettstudier.  Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning.

Fagskolen gir kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag, både heltid og deltid.

Høyere yrkesfaglig utdanning til fagfolk

Gjennom "Lov om høyere yrkesfaglig utdanning" har fagskolene fått et viktig løft. Den nye fagskoleloven sidestiller fagskoleutdanning på lik linje som universitet- og høgskoleutdanning. Loven har vært sentral for å øke status for studentene og fagskoleutdanningen.

Studiepoeng

Studiepoeng er en betegnelse på læringsutbytte og normert studietid. Et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng.

Studiepoeng erstattet fagskolepoeng fra og med 01.07.2018. Ved overgangen fra betegnelsen fagskolepoeng til studiepoeng skal fagskolene skrive ut nye vitnemål til de tidligere studentene som ønsker det frem til. Fagskolen kan kreve at disse dekker utgiftene til utstedelse av det nye vitnemålet. Retten til å få skrevet ut et nytt vitnemål for dem som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng, oppheves 01. juni 2021.

Mobilitet med studiepoeng

Det er ikke en automatisk sammenheng mellom studiepoeng tatt på fagskole og studiepoeng tatt på høgskole og universitet. Har du tatt studiepoeng på en fagskole/eller annen høyere utdanningsinstitusjon og ønsker å bruke disse for å få fritak fra deler av en utdanning på høgskole eller universitet, er det opp til høgskolen eller universitetet du søker til, å vurdere om utdanningen din gir deg det du trenger for å få fritak.

Du kan få inntil 2 tilleggspoeng for fagskole tatt etter 2005. Dersom du dokumenterer 60 fagskolepoeng / studiepoeng fra fagskole eller mer, vil du få 2 tilleggspoeng. Dersom du dokumenterer mellom 30-59 fagskolepoeng / studiepoeng for fagskole, vil du få 1 tilleggspoeng.

Mer om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak.

Offentlige fagskoler

Norge har behov for dyktige fagfolk i tiden fremover. Vi er stolte av å være offentlig fagskole og kan tilby gratis høyere utdanning til fagfolk.

Fagskolen i tall skoleåret 2023- 2024

  • Antall studenter: rundt 900 studenter.

  • Antall fast ansatte lærere: 38 i Oslo.

  • I tillegg har skolen mange eksterne lærere og forelesere fra andre læresteder og fra aktuelle bransjer.

 

 

Personvern vil si at vi skal kunne bestemme over opplysninger om oss selv.

Les mer om personvern

Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskoleloven, eller "Lov om høyere yrkesrettet utdanning" som den heter, trådde i kraft fra og med 01.07.2018. Du kan lese fagskoleloven her

I henhold til loven skal skolen ha egen forskrift for opptak, studier og eksamen. Skolens lokale forskrift finner du her: Lokal forskrift

Fagskoleutdanninger med skikkethetsvurdering

For å vurdere om en student er skikket eller ikke, er det utarbeidet spesifikke vurderingskriterier for fagskoleutdanningen. Disse finner du i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)Overordnet gjelder dette:

"Skikkethetsvurdering skal foregå ved alle utdanninger der studenten kan utgjøre en fare, jf. § 26. Det skal fremgå av fagskolens forskrift hvilke fagskoleutdanninger dette gjelder".

Løpende sikkerhetsvurdering

Det skal foretas løpende skikkethetsvurdering av alle studenter ved fagskoleutdanninger gjennom hele fagskoleutdanningen.  Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det i tillegg foretas en særskilt skikkethetsvurdering.