Skoleruta 2023-2024

Bilde
skoleruta

Måned

Dato

Aktivitet, Kommentar, Etc

August

14/15/16

16

17/18

21

Planleggingsdager for lærerne

Oppstart for førsteklasser 

Studieløype for førsteklasser     

Oppstart for øvrige studenter 

September

-

 

Oktober

2. – 6. 

Høstferie

November

-

 

Desember

21. - 31.

Juleferie

Januar

1.
2.
3.

Juleferie
Planleggingsdag
Første skoledag etter juleferie

Februar

19. – 23. 

Vinterferie

Mars

25. – 29. 

Påskeferie

April

1.

Påskeferie

Mai

1.
9/10
17.
20.

Arbeidernes dag
Fri helg
Grunnlovsdag
2. pinsedag

Juni

19.
20.

Siste skoledag med vitnemålsseremoni
Planleggingsdag