Informasjonsdag og studiestart for Helse- og oppvekstfag og Veiledning 2023/24

Velkommen til studiestart ved Fagskolen Oslo

Første studiedag for Helse- og oppvekstfag blir onsdag 16. august 2023, kl. 09.00 - 11.00

Veiledning av lærlinger - Torsdag 31. august kl. 08.30

Fremmøte på Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, ved resepsjonen i 1. etg

Her finner du fastsatte undervisningsdager for studenter innen Helse- og oppvekstfag og Veiledning.
Bilde

Veiledning av lærlinger (1VLÆR)

 

Helseadministrasjon (HADM)

  • 1HADM Tirsdag (nye studenter - se pdf dokument for oversikt)
  • 2HADM Torsdag

Her finner du oversikt:

Se oversikt

Psykisk helsearbeid og rusarbeid (PSH)

  • 1PSH: Tirsdag (nye studenter)
  • 2PSH: Torsdag

Demens og alderspsykiatri (DEM)

  • 1DEM: Tirsdag (nye studenter)
  • 2DEM: Torsdag

Sterilforsyning i helsetjenesten (STER)

  • 1STER: Tirsdag (nye studenter)
  • 2STER: Torsdag

 

Barn med særskilte behov (BSB)

  • 1BSB (nye studenter - se pdf dokument for oversikt)
  • 2BSB

Her finner du oversikt:

Timeplanen er under utarbeidelse og kan ikke anses som endelig før skolestart.