Barn med særskilte behov

Studiet gir deg bred kunnskap innen mange fagfelt – etikk, kommunikasjon, sosiologi, pedagogikk og lovverk. Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Høyere yrkesfaglig utdanning om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging skal bidra til å styrke studentens fagkompetanse, slik at den som yrkesutøver står bedre rustet til å møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Utdanningens målsetning er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy etisk forståelse og kunnskaper i sitt arbeid med barn og unge, og gi en grunnleggende forståelse for viktigheten av det pedagogiske og didaktiske arbeidet i egen yrkesutøvelse

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. 

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

  • Aktivitørfaget
  • Ambulansefaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget

Studiet er nettbasert med samlinger. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker etter emne 4. Praksis gjennomføres fortrinnsvis på egen arbeidsplass i barnehage, skole/SFO. For søkere som ikke er i arbeid, skaffer skolen praksisplass. Praksis gjennomføres sammenhengende over 10 uker hvor studentene gjennomfører et endrings- og utviklingsarbeid som danner utgangspunktet for eksamen.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

  1. Etisk grunnemne i oppvekstfag
  2. Livsmestring
  3. Tidlig innsats
  4. Praksis om særskilt tilrettelegging for barn og unge
  5. Fordypning om særskilt tilrettelegging for barn og unge

Studiet kvalifiserer for arbeid med barn med særskilte behov i f.eks ungdomsklubber, barnehager, skoler og SFO og avlastningsboliger for barn og unge.