Skoleruta 2022 - 2023

Bilde
skoleruta

Måned

Dato

Aktivitet, Kommentar, Etc

August

15/16/17
17

18/19

22

Planleggingsdager for lærerne
Første skoledag for førsteklasser

Studieløype for førsteklasser

Oppstart øvrige studenter

September

-

 

Oktober

3 – 7 (Uke 40)

Høstferie

November

-

 

Desember

22 - 31

Juleferie

Januar

2
3

Planleggingsdag
Første skoledag etter juleferie

 

Februar

20 – 24 (Uke 8)

Vinterferie

Mars

-

 

April

3 - 10
 

Påskeferie

 

Mai

1
17/18/19
29

Arbeidernes dag
Frihelg
2. pinsedag

 

Juni

20
21

 

Siste skoledag med vitnemålsseremoni
Planleggingsdag