Første studiedag for studenter på tekniske fag – informasjonsdag

Vi ønsker alle våre studenter hjertelig velkommen til studiestart! Les videre om studiestart for nye og gamle studenter, samt deltid og heltid.
Bilde
Studiestart

Studiestart for nye studenter på BIM, Bygg, Elkraft (Heltid) og Sceneteknisk produksjon:

 • Studiestart og informasjonsdag for Bygg og Elkraft (heltid) er satt opp til onsdag 16. august 2023, kl.13.30
 • Studiestart og informasjonsdag for BIM er satt opp til onsdag 16. august 2023, kl. 11.30
 • Studiestart for Sceneteknisk produksjon er mandag 11. september kl. 09.00 (informasjonsdag, studieløype og fadderaktiviteter er onsdag 16. august 2023 kl. 11.00. Dette er frivillig for Sceneteknisk produksjon, men vi oppfordrer til å møte på dette).

Fremmøte på Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, ved resepsjonen i 1. etg

Studiestart for nye studenter på KEM, Bygg, Elkraft (Deltid):

 • Studiestart og informasjonsdag er satt opp til mandag 21. august 2023, kl. 16.30 

Fremmøte på Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, ved resepsjonen i 1. etg

Første studiedag for studenter som ikke begynner onsdag 16. august er som følger:

Følg timeplanen:

 • Mandag 21. august kl. 08.00 -  2BYA, 2BYB, 2EKA, 2EKB
 • Mandag 21. august kl. 16.30 -  3BYC, 3EKC, 3EKD, 4EKC, 4EKD, 2KEM
 • Tirsdag 22. august  kl. 16.30 -  2BYC, 4BYC, 2ETC, 2ETD, 3KEM, 4KEM
 • Torsdag 24. august  kl. 09.00 -  2DEM, 2HADM, 2PSH, 2STER, 2BSB
 • Torsdag 31. august kl. 08.30 - 1VLÆR (Veiledning av lærlinger)
 • Mandag 11. september kl. 09.00 - 1SCA (Sceneteknisk produksjon)
 • Uke 35 Man-tors kl. 08.00  - 2FUKT

Undervisningsdager heltidsstudier:

Tekniske fag:

 • BIM konstruksjon og BIM installasjon: mandag - fredag 08:00-15:00  
 • BIM-tekniker Anlegg Infrastruktur:       mandag - fredag 08:00-15:00
 • Bygg heltid:   mandag - fredag 08:00 - 15:00 
 • Elkraft heltid: mandag - fredag 08:00 - 15:00
 • Sceneteknisk produksjon mandag - torsdag 08.30 - 16.00 (påregne kveldsaktiviteter) i uke 37, 45 og uke 50 (mandag og tirsdag)
  Nettundervisning i tillegg.

 

Undervisningsdager deltidsstudier tekniske fag:

Elkraft:                 

 • 1ETC/D: Tirsdag/torsdag, lørdag (+noen fredager) i partallsuker (hver 4. uke)
 • 2ETC/D: Tirsdag/torsdag + lørdag (+noen fredager) i partallsuker (hver 4. uke)
 • 3EKC/D: Mandag/onsdag, + lørdag (+noen fredager) i oddetallsuker (hver 4. uke)
 • 4EKC/D: Mandag/onsdag, + lørdag (+noen fredager) i oddetallsuker (hver 4. uke)

NB! Noen justeringer i timeplanen kan forekomme for skoleåret 23/24

(Man/tors kl. 16.30 - 20.00, Fredag kl. 15.00 - 18.15 og lørdag kl. 09.00-15.00)

Bygg:

 • 1BYC: Mandag/onsdag + lørdager på både oddetallsuker og partallsuker (varierer for å få til tilstrekkelig med timer)
 • 2BYC: Tirsdag/torsdag + lørdager på både oddetallsuker og partallsuker (varierer for å få til tilstrekkelig med timer)
 • 3BYC: Mandag/onsdag + noen helger
 • 4BYC: Tirsdag/torsdag + noen helger

KEM:

 • 1KEM: Mandag/onsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 2KEM: Mandag/onsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 3KEM: Tirsdag/torsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 4KEM: Tirsdag/torsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)

Timeplanen er under utarbeidelse og kan ikke anses som endelig før skolestart.