Fagskolen Oslo flytter til næringsklyngen Construction City

Fagskolen Oslo jubler! Byråd for arbeids, integrering og sosiale tjenester sørger for at Fagskolen Oslo får nye lokaler i Construction City som bygges på Ulven i Oslo. Lokalene skal stå ferdig i 2025 og vil samle virksomheter innen bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.
Bilde
Flytting
Kamzy Gunaratnam (Ap), stortingsrepresentant (t.v.), Usman Mushtaq (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Kirsti Andresen, rektor Fagskolen Oslo, Thomas Benjamin Louis Poe, student på byggfag fagskolen Oslo, Christine Grace Cabello Moltu, studentrådet Fagskolen Oslo, Elin Schjenken Halvorsen, daglig leder, Hovinbyen Sirkulære Oslo. Foto: HSO

– Flytting av tekniske fag fra Fagskolen Oslo til Construction City vil gi et løft for fagarbeidere i Oslo-regionen. Det tette samarbeidet mellom kommunen og næringslivet gjør at studentene havner midt i smørøyet med tanke på videre karriere. På mange måter blir dette en helt ny institusjon for høyere yrkesfaglig utdanning, sier en stolt Usman Mushtaq, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Construction City skal etter planen huse om lag 4500 arbeidsplasser, og blir et kompetansesenter innen utvikling av byggenæringen og er en viktig del av byrådets satsing på innovasjonsdistriktet Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO). Fagskolen Oslo flytter de tekniske fagene til Construction City.

– Endelig får vi til det alle drømmer om, det å få samlokalisert campus og arbeidsliv på ett og samme sted. Dette har det vært jobbet lenge for. Takk til våre gode samarbeidspartnere i Construction City, arbeidslivet, politikere og alle som heier på fagskolen. Dette er det klokeste valget med tanke på å utvikle kompetansen på fagskolen enda bedre tilrettelagt arbeidslivets premisser. Nå kan studentene vandre sømløst mellom arbeidsliv og utdanning, der begge læringsarenaene er like viktig, sier en begeistret rektor, Kirsti Andresen ved Fagskolen Oslo.

Flytting og samlokalisering
Usman Mushtaq (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Thorbjørn Barrett Sele, leder, Teknisk Utleie Construction City Eiendom

City-bygget kommer med et klyngefellesskap som driver frem innovasjons- og samarbeidsprosjekter allerede i dag. Rektoren får støtte fra næringsklyngen Construction City Cluster sin leder Naomi Ichihara Røkkum. Hun tror flyttingen vil gi enorm merverdi for fagskolestudentene, så vel som bedriftene.

– For en nyhet! Fagskolen bruker allerede Clusteret aktivt som en arena for blant annet å lage studier som svarer på bransjens behov. En samlokalisering vil ta oss til et helt nytt nivå. Jeg gleder meg til at fagskolestudentene får komme tettere på arbeidslivet gjennom møteplassene og prosjektene vi skaper sammen med medlemsvirksomhetene i Construction City Cluster, sier klyngelederen. 

– Fagskolens rendyrking av høyere yrkesfaglig utdanning sammen med Construction City, kan gi vekst for rekruttering til yrkesfagene. Samlokalisering vil også svare på en rekke politiske føringer hva gjelder Innovasjonsdistrikt Hovinbyen, Regional plan for innovasjon, Byrådserklæringen, budsjettføringer og vedtatte planer for yrkesfag, sier Kirsti Andresen. Daglig leder i HSO, Elin Schjenken Halvorsen uttaler at dette er helt i tråd med målet til innovasjonsdistriktet om å bli ledende på sirkulære løsninger og nye grønne arbeidsplasser i byggenæringen,

Norge befinner seg i en yrkesfagskrise[1]. Samlokaliseringen vil gi vekst for fagskolen og imøtekommer arbeidslivets behov for kompetanse.

 

[1] 6 av 10 NHO-bedrifter trenger folk med fag- /svennebrev, mens over halvparten trenger fagskoleutdannede, iflg. Kompetansebarometeret utviklet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)