Fagskolen Oslo

Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis.
Kuben Yrkesarena

Våre fagskoleutdanninger tar fra ett eller to år på heltid, eller fra ett til fire år på deltid, avhengig av hvilken studieretning man velger. Fagskolen gir kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag, både heltid og deltid.

Fagskolen i tall skoleåret 2019 - 2020

  • Antall studenter: rundt 1000 studenter. Omlag 200 av disse ved lærestedene i Akershus.

  • Antall fast ansatte lærere: 32 i Oslo; ca 10 i Akershus.

  • I tillegg har skolen mange eksterne lærere og forelesere fra andre læresteder og fra aktuelle bransjer.