Fagskolen Oslo

Fagskolen Oslo tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger på høyere nivå som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Utdanningen bygger på fag-/ svennebrev, autorisasjon eller minst fem års realkompetanse. Enkelte studier kan bygge på studieforberedende utdanningsprogram. De ulike utdanningene har en varighet fra ett til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på campus eller som nettstudier. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning.
Kuben Yrkesarena

Fagskolen gir kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag, både heltid og deltid.

Høyere yrkesfaglig utdanning til fagfolk

Gjennom “Lov om høyere yrkesfaglig utdanning” har fagskolene fått et viktig løft. Den nye fagskoleloven sidestiller fagskoleutdanning på lik linje som universitet- og høgskoleutdanning. Loven har vært sentral for å øke status for studentene og fagskoleutdanningen.

Offentlige fagskoler

Norge har behov for dyktige fagfolk i tiden fremover. Vi er stolte av å være offentlig fagskole og kan tilby gratis høyere utdanning til fagfolk.

Fagskolen i tall skoleåret 2020 - 2021

  • Antall studenter: rundt 800 studenter.

  • Antall fast ansatte lærere: 38 i Oslo.

  • I tillegg har skolen mange eksterne lærere og forelesere fra andre læresteder og fra aktuelle bransjer.