Første studiedag for studenter på tekniske fag – informasjonsdag 2024/25

Vi ønsker alle våre studenter hjertelig velkommen til studiestart! Les videre om studiestart for nye og gamle studenter, samt deltid og heltid.
Bilde

Studiestart for nye studenter på BIM, Bygg (Heltid), Elkraft (Heltid) og Sceneteknisk produksjon:

 • Studiestart og studieløype for Sceneteknisk produksjon, BIM, Bygg (Heltid) og Elkraft (Heltid) er torsdag 15. august 2024, kl.09.00
 • Fadderaktiviteter er torsdag 15. august 2024 til lørdag 17. august. Vi oppfordrer alle til å møte på dette.

Fremmøte på Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, ved resepsjonen i 1. etg

Studiestart for nye studenter på tekniske fag deltid (KEM, Bygg og Elkraft):

 • Studiestart og informasjonsdag er mandag 19. august 2024, kl. 16.30 

Fremmøte på Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, ved resepsjonen i 1. etg

Første studiedag for studenter som ikke begynner torsdag 15. august er som følger:

Følg timeplanen:

 • Mandag 19. august kl. 08.00 -  2BYA, 2BYB, 2EKA, 2EKB
 • Mandag 19. august kl. 16.30 -  2BYC, 3BYC, 3EKC, 3EKD, 4EKC, 4EKD, 2KEM
 • Tirsdag 20. august  kl. 16.30 -  4BYC, 2ETC, 2ETD, 3KEM, 4KEM
 • Tirsdag 20. august  kl. 09.00 -  2DEM, 2HADM, 2PSH, 2STER, 2BSB
 • Tirsdag 10. september kl. 09.00 - 2SCA (Sceneteknisk produksjon)

Undervisningsdager heltidsstudier:

Tekniske fag:

 • BIM konstruksjon og BIM installasjon: mandag - fredag 08:00-15:00  
 • BIM-tekniker Anlegg Infrastruktur:       mandag - fredag 08:00-15:00
 • Bygg heltid:   mandag - fredag 08:00 - 15:00 
 • Elkraft heltid: mandag - fredag 08:00 - 15:00

Samlingsbaserte studier tekniske fag:

Sceneteknisk produksjon:

 • 1SCA: uke 34 mandag - torsdag kl. 08.30
 • 1SCA: uke 39 mandag - torsdag kl. 08.30
 • 1SCA: uke 41 mandag - torsdag kl. 08.30

Fuktteknikk:

 • 1FUKT: uke 36 mandag - torsdag kl. 08.30
 • 1FUKT: uke 42 mandag - torsdag kl. 08.30
 • 1FUKT: uke 48 mandag - torsdag kl. 08.30

 

Undervisningsdager deltidsstudier tekniske fag:

Elkraft:                 

 • 1ETC/D/E: Tirsdag/torsdag, lørdag (+noen fredager) i partallsuker (hver 4. uke)
 • 2ETC/D: Tirsdag/torsdag + lørdag (+noen fredager) i partallsuker (hver 4. uke)
 • 3EKC/D: Mandag/onsdag, + lørdag (+noen fredager) i oddetallsuker (hver 4. uke)
 • 4EKC/D: Mandag/onsdag, + lørdag (+noen fredager) i oddetallsuker (hver 4. uke)

NB! Noen justeringer i timeplanen kan forekomme for skoleåret 24/25

(Man/tors kl. 16.30 - 20.00, Fredag kl. 15.00 - 18.15 og lørdag kl. 09.00-15.00)

Bygg:

 • 1BYC: Mandag/onsdag + lørdager på både oddetallsuker og partallsuker (varierer for å få til tilstrekkelig med timer)
 • 2BYC: Mandag/onsdag + noen helger (nærmere spesifikasjon kommer ved studiestart)
 • 3BYC: Mandag/onsdag + noen helger
 • 4BYC: Tirsdag/torsdag + noen helger

(nærmere spesifikasjon kommer ved studiestart for Bygg deltid studenter)

KEM:

 • 1KEM: Mandag/onsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 2KEM: Mandag/onsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 3KEM: Tirsdag/torsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 4KEM: Tirsdag/torsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)

(nærmere spesifikasjon kommer ved studiestart for KEM studenter)

Timeplanen er under utarbeidelse og kan ikke anses som endelig før skolestart.