Sats på kompetanse nå

Fagskolen Oslo tilbyr gratis utdanning. Gjennom bransjeprogram kan du starte opplæring nå. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb. Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon og skal hjelpe til med å komme i gang med bruk av digitale verktøy på byggeplassen.
Den digitale fagarbeider

Den digitale fagarbeider

Ta en modulbasert utdanning som gir studiepoeng. Tilbudet er utviklet i samarbeid med partene i arbeidslivet og sikrer fagarbeidere nødvendig kompetanse i et høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.

Mange står ovenfor permitteringer og ledighet. Bruk tiden til kompetansebygging for å ruste deg for omstart og videre utvikling av virksomhetene. Fellesforbundet og BNL har i samarbeid med Fagskolen i Oslo, utviklet et etter- og videreutdanningstilbud innenfor Bransjeprogrammet og høstet gode erfaringer gjennom dette samarbeidet.

Nå vil fagskolen tilby de tre første modulene av utdanningen "Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen ". Dette er gratis utdanning til deg som er permittert eller uten jobb. Du kan ta studiet tilknyttet Stavanger eller Trondheim.

Fakta om studiet:

Fakta om studiet

Søknadsfrist: 1.8.2020. Søknadsskjema og mer info til høyre på siden.

Moduloversikt

Den digitale fagarbeider

Antall studenter per modul

Studiested

Oppstart

Modul 1: Grunnleggende digitale ferdigheter (2,5 studiepoeng)

 

25

Trondheim Fagskole

Trondheim:

Modul 1: 24-26 august

Stavanger

Folkets Hus

Stavanger:

Modul 1: 17-19 august

Modul 2: Digital hverdag – Fagarbeider (2,5 studiepoeng)*

 

25

Trondheim Fagskole

Trondheim:

Modul 2 og 3: 19-23 oktober

Stavanger

Folkets Hus

Stavanger:

Modul 2 og 3: 12-16 oktober

Modul 3: Digital produksjon – Fagarbeider (2,5 studiepoeng)*

 

 

 

25

Trondheim Fagskole

Trondheim:

Modul 2 og 3: 19-23 oktober

Stavanger

Folkets Hus

Stavanger:

Modul 2 og 3: 12-16 oktober

Studiemodell:

Nett- og samlingsbasert studie. Deltagerne skal være på campus 3 dager pr. samlingsuke.

*Modul 2 og 3 gjennomføres sammen.

Bransjeprogram

Tariffpartene har gjennom Bransjeprogrammet for bygg og industri allerede etablert gode erfaringer med korte utdanningstilbud på fagskolene for ansatte. Disse er organisert gjennom trepartssamarbeidet. Det tette samarbeidet som nå er utviklet er viktig for å få tilbud som treffer godt.

Studiet gjennomføres i korte moduler der du selv kan velge om du vil ta en modul eller flere. Utdanningens mål er å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Det er medarbeiderne i virksomhetene som har gitt relevant innhold i utdanningsmodulene. Medarbeidere i virksomhetene kan gjennomføre modul for modul, mens du er i jobbe, er permittert eller uten jobb.

Studiet gir studiepoeng og er godkjent hos Nokut.

Vi må sikre at arbeidsfolk får en trygghet om påfyll av kompetanse, og unngå en usikker fremtid. Byggenæringen har et stort behov for digitalisering og det er nå vi må benytte muligheten å tilføre oppdatert kunnskap til fagarbeidere.  Fagskolene har en viktig rolle som tilbydere av utdanning og opplæring for livslang læring.

Mer informasjon?

  • Kontakt faglærer Lasse Brattaas Kristensen 
  • Epost: lakra005@osloskolen.no