Helsepersonellkommisjonen legger frem sin innstilling

Torsdag 2. februar 2023 overleverte kommisjonens leder, Gunnar Bovim, rapporten til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
-Vi jubler over forslagene til kommisjonen, sier Olaug Vibe, avdelingsleder ved helse og oppvekst ved fagskolen Oslo.
Bilde
Olaug Elisabeith Vibe

-Det er tid for handling, sa utvalgsleder Gunnar Bovim da han la utredningen på statsrådenes bord.

Det blir færre ansatte per pasient og flere yrkesgrupper må brukes annerledes i helsevesenet. Det mener utvalget som sier at Norge kan ikke betale seg eller oppbemanne seg ut av uføret.

Flere helsefagarbeidere

Utvalget mener videreutdanning av helsefagarbeidere kan bli en svært viktig ressurs. Utvalget ønsker å ruste opp og gjøre det attraktivt å utdanne seg til helsefagarbeider.

-Vi jubler over forslagene til kommisjonen, sier Olaug Vibe, avdelingsleder ved helse og oppvekst ved fagskolen Oslo. Helsefagarbeiderne må få større ansvar! Fagskolen står beredt til å ta imot helsefagarbeidere til kompetansebygging. Det er av gjørende betydning at kompetanseutvikling må skje på helsefagarbeidernes premisser. De må få mulighet til å ta videre utdanning mens de er i jobb slik at de kan spesialisere seg på flere oppgaver. Fagskolen tilbyr flere typer høyre utdanning for helsefagarbeidere.

HER kan du lese hele innstillingen.