Gode tilbakemeldinger fra studentene i studiebarometeret til NOKUT- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

NOKUT ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om utdanningskvalitet ved å innhente informasjon om fagskolestudentenes syn på utdanningskvalitet. Studiebarometeret gjennomfører en studentundersøkelse blant fagskolestudenter.
Studiebarometer 2020 NOKUT

Gode tilbakemeldinger

I Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020 fikk BIM-linja ved Fagskolen Oslo gode tilbakemeldinger fra fagskolestudentene på hvordan skolen taklet vårens koronapandemi. I videoen hører du fra rektor, faglærer og en tidligere student om hvordan de opplevde de dramatiske ukene i våres.

–Når Norge stengte ned var det viktig å legge til rette for kvalitet for å sikre god læring for studentene, sier Kirsti Andresen, rektor ved Fagskolen Oslo.

Fagskolen er stolt av å bli trukket frem som det gode eksemplet i studiebarometeret. Å ha god kompetanse på skolen gir muligheter for deling og læring.

-Vi vektla spesielt en struktur for nettundervisningen og startet dagen med morgenmøte og plan for dagen og med mange korte innleveringer, raske tilbakemeldinger og avslutning av dagen med oppsummeringsmøter, sier Ingolf Sundfør, lærer på BIM avdelingen på Fagskolen Oslo.

Studentenes læringsutbytte

Resultater fra Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020 viser at halvparten av campusstudentene mener de fikk dårligere læringsutbytte. Men de sier også at de stort sett er fornøyde med måten fagskolene løste situasjonen. Spørsmålet i studiebarometeret om (egenopplevd) læringsutbytte kan virke litt rart i en alvorlig unntakstilstand. Det er forståelig at studentene vurderer at læringsutbytte ikke er optimalt da alt må snu i en unntakstilstand. Hvis studentene skulle bli undervist på campus og det blir stengt er det klart at studentene blir skuffet. Det er faktisk en god forståelse fra studentene.

Pandemi er ikke ideellt

-Jeg er redd for at digital undervisning får et inntrykk av at det ikke fungerer. Det er bra med kombinasjon av nettundervisning og stedbasert. Studenter har forskjellige behov, sier Henrik Aasheim, forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Vi må løfte oppmerksomhet på Fagskolene, selve skatten i UH sektoren, sier Kristin Vinje, adm dir i NOKUT.

-Studenter lærer forskjellig. Vi må ta med oss det som er bra fra undersøkelsen. Studentene er ganske fornøyd, sier Wictor Østvand Jensen, leder for organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

Les rapporten HER