Du har fremdeles en mulighet – søk nå!

Suppleringsopptak åpner 31. mai kl 09.00
Bilde
Shutterstock
Foto: Shutterstock

Du søker via Samordna opptak, som også tar imot søknader til fagskoler, universiteter og høyskoler.

samordnaopptak.no  og utdanning.no kan du lese mer om fagskoler og hvordan du søker.

Utdanningene er godkjent av NOKUT, og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Staten lånekasse for utdanning.

Slik søker du:

https://fagskolen-oslo.no/slik-soker-du