Bransjeprogram: Sats på kompetanse nå

Fagskolen Oslo tilbyr gratis utdanning til alle fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, enten du er ansatt, permittert eller arbeidsledig. Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon og skal hjelpe til med å komme i gang med bruk av digitale verktøy på byggeplassen. Merk utsatt oppstart og nye datoer for gjennomføring: Modul 1 og 2 kjøres sammen:
Stavanger:
Modul 1 og 2: 12.-16. oktober
Modul 3: 11.-13. januar 2021
Trondheim:
Modul 1 og 2: 19.-23. oktober
Modul 3: 4.-6. januar 2021
Bilde
Den digitale fagarbeider

Den digitale fagarbeider

Ta en modulbasert utdanning som gir studiepoeng. Tilbudet er utviklet i samarbeid med partene i arbeidslivet og sikrer fagarbeidere nødvendig kompetanse i et høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.

Skaff deg digital kompetanse som bygg- og anleggsbransjen sårt trenger. Fellesforbundet og BNL har i samarbeid med Fagskolen Oslo, utviklet et etter- og videreutdanningstilbud innenfor Bransjeprogrammet og høstet gode erfaringer gjennom dette samarbeidet.

Nå vil fagskolen tilby de tre første modulene av utdanningen "Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen ". Dette er gratis utdanning til alle fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, enten du er ansatt, permittert eller arbeidsledig.

Fakta om studiet - Merk utsatt oppstart og nye datoer for gjennomføring

Fakta om studiet

Søknadsfrist: fortløpende. Søknadsskjema og mer info til høyre på siden.

Moduloversikt

Den digitale fagarbeider

Antall studenter per modul

Studiested

Oppstart

Modul 1: Grunnleggende digitale ferdigheter (2,5 studiepoeng)

 

25

Stavanger

Folkets Hus

Stavanger

Modul 1 og 2: 12-16 oktober

Trøndelag høyere yrkesfagskole avd Stjørdal.

Trondheim:

Modul 1 og 2: 19-23 oktober

Modul 2: Digital hverdag – Fagarbeider (2,5 studiepoeng)

 

25

Stavanger

Folkets Hus

Stavanger

Modul 1 og 2: 12-16 oktober

Trøndelag høyere yrkesfagskole avd. Stjørdal.

Trondheim

Modul 1 og 2: 19-23 oktober

Modul 3: Digital produksjon – Fagarbeider (2,5 studiepoeng)

 

 

 

25

Stavanger

Folkets Hus

Stavanger

Modul 3: 11-13 januar 2021

Trøndelag høyere yrkesfagskole avd. Stjørdal.

Trondheim

Modul 3: 4-6 januar 2021

Studiemodell

Nett- og samlingsbasert studium. Deltakerne skal være på samling oppgitte datoer.

Modul 1 og 2 kjøres sammen:

Stavanger:

  • Modul 1 og 2:          12.-16. oktober
  • Modul 3:                   11.-13. januar 2021

Trondheim:

  • Modul 1 og 2:            19.-23. oktober
  • Modul 3:                     04.-06 januar 2021

Trondheim Fagskole, Studiested Stjørdal, Ole Vig videregående skole

Adressen: Gymnasgata 2 7500 Stjørdal.

Skolen ligger nært kollektiv transport, så det er lett adkomst fra Trondheim.

Bransjeprogram

Tariffpartene har gjennom Bransjeprogrammet for bygg og industri allerede etablert gode erfaringer med korte utdanningstilbud på fagskolene for ansatte. Disse er organisert gjennom trepartssamarbeidet. Det tette samarbeidet som nå er utviklet er viktig for å få tilbud som treffer godt.

Studiet gjennomføres i korte moduler der du selv kan velge om du vil ta en modul eller flere. Utdanningens mål er å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Det er medarbeiderne i virksomhetene som har gitt relevant innhold i utdanningsmodulene. Medarbeidere i virksomhetene kan gjennomføre modul for modul, mens du er i jobb, er permittert eller uten jobb.

Studiet gir studiepoeng og er godkjent hos NOKUT.

Vi må sikre at arbeidsfolk får en trygghet om påfyll av kompetanse, og unngå en usikker fremtid. Byggenæringen har et stort behov for digitalisering og det er nå vi må benytte muligheten å tilføre oppdatert kunnskap til fagarbeidere.  Fagskolene har en viktig rolle som tilbydere av utdanning og opplæring for livslang læring.

Mer informasjon?

  • Kontakt faglærer Lasse Brattaas Kristensen 
  • Epost: lakra005@osloskolen.no