Sceneteknisk produksjon - FKA50B

Studiet gjør deg i stand til å jobbe på de største og mest komplekse prosjektene av sitt slag. 

Kurskode: FKA50B

Sceneteknisk produksjon

Den scenetekniske bransjen mangler både personell og kunnskap for å møte fremtidens utfordringer og krav. Studiet gjør deg i stand til å jobbe på de største og mest komplekse prosjektene av sitt slag, samt at det gir deg nødvendig teknisk innsikt til å fortsette din egen utvikling og spesialisering innenfor de mange rollene som eksisterer innenfor en sceneteknisk produksjon.

Studiet vektlegger også viktigheten av en større forståelse for bransjens klimaavtrykk, utfordringer knyttet til mangfold og bærekraft. 

Den sceneteknisk bransjen mangler både personell og kunnskap for å møte fremtidens utfordringer og krav. Studiet gjør deg i stand til å jobbe på de største og mest komplekse prosjektene av sitt slag, samt at det gir deg nødvendig teknisk innsikt til å fortsette din egen utvikling og spesialisering innenfor de mange rollene som eksisterer innenfor en sceneteknisk produksjon.

Studiet vektlegger også viktigheten av en større forståelse for bransjens klimaavtrykk, utfordringer knyttet til mangfold og bærekraft. Studiet gir deg også oppdatert kunnskap om digitale verktøy, avanserte modelleringsverktøy og et stort antall relevante fagspesifikke verktøy som brukes i bransjen.

Studiet er godkjent hos Nokut og vi forventer studiestart høsten 2023.

Det har blitt gjennomført en pilot utdanningen høsten 2022 på Fagskolen Oslo.

 1. Relevant fag-/svennebrev eller generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4
 2. Søkere som ikke fyller kravene under pkt. 1 og som er 23 år eller eldre i opptakssåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
 3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve innen 1. oktober.

Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fag-/svennebrev som gir rett til opptak: automatiker, elektriker, dataelektroniker, energimontør, IT-driftstekniker, IT-utvikler, mediedesigner, tømrerfaget, innholdsprodusent og medieteknikker.

Studiet er bygget opp som et nettbasert studium med samlinger, samt en god del praksis ute i relevante virksomheter. Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med aktuelle virksomheter.

Studiet har fire prosjektperioder som er bygget opp av til sammen 14 emner.

Prosjektperiode 1: Fagkompetanse og yrkesverktøy

 1. E1 - Teknisk forståelse - elektro
 2. E2 - Teknisk forståelse - rigg
 3. E3 - Digitale verktøy
 4. E4 - Sikkerhet og HMS
 5. E5 - Kunnskapsbasert prosjekt

Prosjektperiode 2: Kommunikasjon og medarbeiderskap

 1. E6 - Samarbeid, teamarbeid og relasjonsbygging
 2. E7 - Kommunikasjon, veiledning og stressmestring
 3. E8 - Planlegging og tidsstyring

Prosjektperiode 3: Bransje og rolleforståelse

 1. E9 - Kunnskapsbasert praksis
 2. E10 - Sikkerhet, HMS, fagterminologi, lover, regler og forskrifter
 3. E11 - Datanettverk

Prosjektperiode 4: Læring på arbeidsplassen og hovedprosjekt

 1. E12 - Funksjon og design
 2. E13 - Samarbeid i sceneteknisk produksjon
 3. E14 - Hovedprosjekt

Studiet gir deg nødvendig kompetanse for å jobbe i de største selskapene og på de mest komplekse prosjektene i den scenetekniske bransjen. Det vil gi et svært godt fundament å bygge en livslang karriere på, og du kan jobbe som blant annet lys- eller lydtekniker, scenetekniker, rigger, videotekniker, prosjektleder, systemtekniker, monitortekniker, lysbordoperatør, av-avvikler, linjetekniker, scenemester og crew-sjef.

Her finner du det du trenger av utstyr til studiet:

Utstyrskrav_sceneteknisk_produksjon_23.pdf