BIM-tekniker konstruksjon

Dette BIM-teknikerstudiet har samme emner som for installasjon, men retter seg mot konstruksjon. Også her lærer du digital 3D-
modellering og metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. BIM-K kompetanse er etterspurt av mange aktører gjennom hele byggeprosessen.

Dette studiet rekrutterer fra byggfagene. Har du bakgrunn fra VVS eller elektro, er det andre studiet, BIM- tekniker installasjon, det riktige for deg. 

Framtida krever mer tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har også en sentral rolle for å sikre gjennomføring i henhold til internasjonale standarder.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i bygg- eller anleggsfag. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av to hovedemner, PSI og BIM-K:

1. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

  • Struktur og databehandling
  • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
  • Samhandling og koordinering

2. BIM-K (Bygninginformasjonsmodellering - Konstruksjon)

  • 3D-modellering og bearbeiding av informasjon
  • IFC og modellkontroll
  • Modellbasert tegningsforståelse og dokumentasjon

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Kompetanse og jobbmuligheter

Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren. 

 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.

Livet på BIM


Hva sier tidligere studenter?

 Trine Neset

"Etter et intenst år på BIM-Konstruksjonslinjen gikk jeg fra å være tømrer i en mindre bedrift til å være en ettertraktet BIM-tekniker blant Norges største entreprenører" 

Trine Neset, BIM-tekniker, Veidekke Entreprenør AS; BIM-kullet 2014-15.

 

  Anders Prestegård

"BIM-teknikere får en spisskompetanse på programvare og digital prosjektering. Dette gjør at vi skiller oss ut i konkurransen om jobber, hvor kunnskap og forståelse av ulike programmer blir vektlagt."  

Anders Prestegård, BIM-tekniker, Hersleth Entreprenør; BIM-kullet 2016-17.

 

  Mohammed Mahnin

 "Jeg har jobbet lenge som blikkenslager og har lang erfaring på byggeplass. Mine dataferdigheter var på null når jeg begynte, men de økte betraktelig etter                   BIM-studiet på Fagskolen Oslo Akershus. Nå jobber jeg med 4 store prosjekter som BIM-koordinator/BIM-rådgiver.   

 Mohammed Mahnin, BIM-tekniker HENT; BIM-kullet 2014-15.

 

Hvor får studentene jobb?