BIM-tekniker konstruksjon

I denne utdanningen lærer du både digital 3D-modellering av bygningskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. 

BIM-tekniker konstruksjon

BIM-tekniker med spesialisering innen konstruksjon er et studium som har eksistert siden 2008, og BIM-K-kompetanse er svært etterspurt i bransjen.

BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og på dette studiet, BIM-K, lærer du både digital 3D-modellering av bygningskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. For fagarbeidere med interesse for digitale verktøy gir BIM-K store muligheter.

Dette studiet rekrutterer fra byggfagene. Har du bakgrunn fra VVS eller elektro, er det andre studiet, BIM- tekniker installasjon, det riktige for deg. 

Framtida krever mer tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har også en sentral rolle for å sikre gjennomføring i henhold til internasjonale standarder.

Informasjon med forbehold om trykkfeil.

Studiet består av to hovedemner, PSI og BIM-K:

1. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

 • Struktur og databehandling
 • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
 • Samhandling og koordinering

2. BIM-K (Bygninginformasjonsmodellering - Konstruksjon)

 • 3D-modellering og bearbeiding av informasjon
 • IFC og modellkontroll
 • Modellbasert tegningsforståelse og dokumentasjon

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren. 

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Er du utdannet ingeniør eller har andre fagbrev? Det går an å søke om å bli vurdert etter realkompetanse. Du vil bli invitert til en liten samtale/intervju.

 • Betong
 • Byggdrifter
 • Glass
 • Industrisnekker
 • Maler
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Murer
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Tømrer
 • Vei- og anlegg
 • Tak- og membran
 • Ventilasjon- og blikkerslager
 • Møbelsnekker
 • Forskalingssnekker
 • Platearbeiderfaget
 • Stillasbygger
 • Trelast og limproduksjon
 • Byggmontasjefaget
 • Brannforbygger
 • Isolatørfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Trelastfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og  veivedlikeholdsfaget
 • Anleggsrørleggerfaget

Klikk på linken over for å laste ned litteraturliste BIM-K