BIM-tekniker konstruksjon

BIM-tekniker med spesialisering innen konstruksjon er et studium som har eksistert siden 2008 og BIM-K-kompetanse er svært etterspurt i bransjen. BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og på dette studiet, BIM-K, lærer du både digital 3D-modellering av bygningskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. For fagarbeidere med interesse for digitale verktøy gir BIM-K store muligheter.

Dette studiet rekrutterer fra byggfagene. Har du bakgrunn fra VVS eller elektro, er det andre studiet, BIM- tekniker installasjon, det riktige for deg. 

Framtida krever mer tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har også en sentral rolle for å sikre gjennomføring i henhold til internasjonale standarder.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.
c) Gjelder Fagskolen i Viken: Søkere med 2-årig teknisk fagskole innen Bygg- og anleggsfag samt søkere med høyskoleutdanning innen Bygg- og anleggsfaget med relevant praksis har mulighet til å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Kravene til fagretninger kan være forskjellige fra skole til skole. Det er opptakskrav som er beskrevet i den enkelte studieplan som er gjeldende.

Relevante fagbrev

 • Betongfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Glassfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Malerfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Trelastfaget
 • Trevare- og bygginnredringsfaget
 • Tømrerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Gjelder Fagskolen Oslo:

 • Betongfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Glassfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Murerfaget
 • Tømrerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget
 • Møbelsnekker
 • Platearbeider
 • Ventilasjon- og blikkerslager
 • Tak- og membrantekkerfaget
 • Jernbinder
 • Forskalingssnekker
 • Stillasbygger
 • Trelast- og limproduksjon

Se også fagbrev relevant for BIM installasjon

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av to hovedemner, PSI og BIM-K:

1. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

 • Struktur og databehandling
 • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
 • Samhandling og koordinering

2. BIM-K (Bygninginformasjonsmodellering - Konstruksjon)

 • 3D-modellering og bearbeiding av informasjon
 • IFC og modellkontroll
 • Modellbasert tegningsforståelse og dokumentasjon

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Kompetanse og jobbmuligheter

Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren. 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.

Livet på BIM

 

Hva sier tidligere studenter?

 Trine Neset

"Etter et intenst år på BIM-Konstruksjonslinjen gikk jeg fra å være tømrer i en mindre bedrift til å være en ettertraktet BIM-tekniker blant Norges største entreprenører" 

Trine Neset, BIM-tekniker, Veidekke Entreprenør AS; BIM-kullet 2014-15.

 

  Anders Prestegård

"BIM-teknikere får en spisskompetanse på programvare og digital prosjektering. Dette gjør at vi skiller oss ut i konkurransen om jobber, hvor kunnskap og forståelse av ulike programmer blir vektlagt."  

Anders Prestegård, BIM-tekniker, Hersleth Entreprenør; BIM-kullet 2016-17.

 

  Mohammed Mahnin

 "Jeg har jobbet lenge som blikkenslager og har lang erfaring på byggeplass. Mine dataferdigheter var på null når jeg begynte, men de økte betraktelig etter                   BIM-studiet på Fagskolen Oslo Akershus. Nå jobber jeg med 4 store prosjekter som BIM-koordinator/BIM-rådgiver.   

 Mohammed Mahnin, BIM-tekniker HENT; BIM-kullet 2014-15.

 

Hvor får studentene jobb?