BIM-tekniker installasjon

BIM står for bygningsinformasjonsmodellering og på dette ettårige heltidsstudiet lærer du både digital 3D-modellering av tekniske installasjoner og metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. BIM-teknikere er svært etterspurte, særlig de med spesialiseringen installasjon.


Dette studiet rekrutterer studenter fra installasjonsfagene, som VVS og elektro. Har du bakgrunn fra bygg og anlegg er det andre studiet, BIM-tekniker konstruksjon, det riktige for deg. 

Framtida krever mer tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har også en sentral rolle for å sikre gjennomføring i henhold til internasjonale standarder.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i elektrofag eller VVS.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av to hovedemner, PSI og BIM-I:

1. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

  • Struktur og databehandling
  • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
  • Samhandling og koordinering

2. BIM-I (Bygninginformasjonsmodellering - Installasjon)

  • 3D-modellering og bearbeiding av informasjon
  • IFC og modellkontroll
  • Modellbasert tegningsforståelse og dokumentasjon

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Kompetanse og jobbmuligheter

Yrkestittelen BIM-tekniker installasjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren.

Livet på BIM


Hva sier tidligere studenter?

         Trine Neset

"Etter et intenst år på BIM-Konstruksjonslinjen gikk jeg fra å være tømrer i en mindre bedrift til å være en ettertraktet BIM-tekniker blant Norges største entreprenører"

Trine Neset, BIM-tekniker, Veidekke Entreprenør AS; BIM-kullet 2014-15.

 

          Anders Prestegård

"BIM-teknikere får en spisskompetanse på programvare og digital prosjektering. Dette gjør at vi skiller oss ut i konkurransen om jobber, hvor kunnskap og forståelse av ulike programmer blir vektlagt."

          Anders Prestegård, BIM-tekniker, Hersleth Entreprenør; BIM-kullet 2016-17.

 

           Mohammed Mahnin

            "Jeg har jobbet lenge som blikkenslager og har lang erfaring på byggeplass. Mine dataferdigheter var på null når jeg begynte, men de økte betraktelig etter                   BIM-studiet på Fagskolen Oslo Akershus. Nå jobber jeg med 4 store prosjekter som BIM-koordinator/BIM-rådgiver.

           Mohammed Mahnin, BIM-tekniker HENT; BIM-kullet 2014-15.

 

Hvor får studentene jobb?