BIM-tekniker installasjon

BIM-tekniker med spesialisering innen installasjon er et studium som har eksistert siden 2010 og BIM-I-kompetanse er svært etterspurt i bransjen. BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og på dette ettårige heltidsstudiet, BIM-I, lærer du både digital 3D-modellering av tekniske installasjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. For fagarbeidere med interesse for digitale verktøy gir BIM-I store muligheter.


Dette studiet rekrutterer studenter fra installasjonsfagene, som VVS og elektro. Har du bakgrunn fra bygg og anlegg er det andre studiet, BIM-tekniker konstruksjon, det riktige for deg. 

Framtida krever mer tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har også en sentral rolle for å sikre gjennomføring i henhold til internasjonale standarder.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i elektrofag eller VVS.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av to hovedemner, PSI og BIM-I:

1. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

  • Struktur og databehandling
  • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
  • Samhandling og koordinering

2. BIM-I (Bygninginformasjonsmodellering - Installasjon)

  • 3D-modellering og bearbeiding av informasjon
  • IFC og modellkontroll
  • Modellbasert tegningsforståelse og dokumentasjon

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Kompetanse og jobbmuligheter

Yrkestittelen BIM-tekniker installasjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren.

 

Livet på BIM

Hva sier tidligere studenter?

         Trine Neset

"Etter et intenst år på BIM-Konstruksjonslinjen gikk jeg fra å være tømrer i en mindre bedrift til å være en ettertraktet BIM-tekniker blant Norges største entreprenører"

Trine Neset, BIM-tekniker, Veidekke Entreprenør AS; BIM-kullet 2014-15.

 

          Anders Prestegård

"BIM-teknikere får en spisskompetanse på programvare og digital prosjektering. Dette gjør at vi skiller oss ut i konkurransen om jobber, hvor kunnskap og forståelse av ulike programmer blir vektlagt."

          Anders Prestegård, BIM-tekniker, Hersleth Entreprenør; BIM-kullet 2016-17.

 

           Mohammed Mahnin

            "Jeg har jobbet lenge som blikkenslager og har lang erfaring på byggeplass. Mine dataferdigheter var på null når jeg begynte, men de økte betraktelig etter                   BIM-studiet på Fagskolen Oslo Akershus. Nå jobber jeg med 4 store prosjekter som BIM-koordinator/BIM-rådgiver.

           Mohammed Mahnin, BIM-tekniker HENT; BIM-kullet 2014-15.

 

Hvor får studentene jobb?