BIM-tekniker installasjon

I denne ettårige utdanningen lærer du både digital 3D-modellering av tekniske installasjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser.

BIM-tekniker installasjon

BIM-tekniker med spesialisering innen installasjon er et studium som har eksistert siden 2010 og BIM-I-kompetanse er svært etterspurt i bransjen.

BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og på dette ettårige heltidsstudiet, BIM-I, lærer du både digital 3D-modellering av tekniske installasjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. For fagarbeidere med interesse for digitale verktøy gir BIM-I store muligheter.

Dette studiet rekrutterer studenter fra installasjonsfagene, som VVS og elektro. Har du bakgrunn fra bygg og anlegg er det andre studiet, BIM-tekniker konstruksjon, det riktige for deg. 

Framtida krever mer tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har også en sentral rolle for å sikre gjennomføring i henhold til internasjonale standarder.

Studiet består av to hovedemner, PSI og BIM-I:

1. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

 • Struktur og databehandling
 • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
 • Samhandling og koordinering

2. BIM-I (Bygninginformasjonsmodellering - Installasjon)

 • 3D-modellering og bearbeiding av informasjon
 • IFC og modellkontroll
 • Modellbasert tegningsforståelse og dokumentasjon

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Yrkestittelen BIM-tekniker installasjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren.

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Er du utdannet ingeniør eller har andre fagbrev? Det går an å søke om å bli vurdert etter realkompetanse. Du vil bli invitert til en liten samtale/intervju.

 • Elektriker
 • Energimontør
 • Heismontør
 • Kulde- og varmepumpe
 • Kulde- og varmepumpeteknikker
 • Rørlegger
 • Telekommunikasjon
 • Ventilasjon- og blikkerslager
 • Automatiker
 • Industrirørlegger
 • Automatiseringsfaget
 • Brannforebygger
 • Energioperatørfaget
 • IKT-driftsteknikerfaget
 • IKT-servicefaget
 • Isolatørfaget
 • Tak- og membrantekkerfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Togelektrikerfaget

Klikk på linken over for å laste ned litteraturliste BIM-I