BIM-tekniker Anlegg Infrastruktur

BIM-teknikere med spesialiseringen innen anlegg og infrastruktur er et nytt studium fra høsten 2020 og BIM-AI kompetanse er svært etterspurt fra bransjen.
BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og på dette ettårige heltidsstudiet, BIM-AI, lærer du både digital 3D modellering av infrastruktur og anleggskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. For fagarbeidere med interesse for digitale verktøy gir BIM-AI store muligheter.

Dette studiet rekrutterer studenter med fagbrev/svennebrev i anleggsteknikk som anleggsmaskinfører, asfaltør, banemontør, fjell- og bergverksarbeider, vei- og anleggsarbeider o.l.

Arbeidsformer

Studiet består av to hovedemner, BIM-AI og PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt): 

1. BIM-AI (BygningsInformasjonsModellering- Anlegg Infrastruktur)

    3D-modellering og bearbeiding av informasjon
    Åpne filformater og modellkontroll 
    Modellbasert dokumentasjon
    
2. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

    Struktur og databehandling
    Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
    Samhandling og koordinering

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en entreprenør-, rådgiver-, konsulent-, oppmåling- eller byggherrer i løpet av året, fortrinnsvis i andre semester. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Opptakskrav

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i bygg- eller anleggsfag, som; 

  • Betongfagarbeider
  • Vei- og anleggsfagsarbeider
  • Anleggsgartnere
  • Anleggsmaskinførere
  • Banemontør
  • Fjell- og bergverksarbeider

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.