BIM-tekniker anlegg infrastruktur

BIM-tekniker anlegg infrastruktur

BIM-teknikere med spesialiseringen innen anlegg og infrastruktur er et nytt studium fra høsten 2020 og BIM-AI kompetanse er svært etterspurt fra bransjen.

BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og på dette ettårige heltidsstudiet, BIM-AI, lærer du både digital 3D modellering av infrastruktur og anleggskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. For fagarbeidere med interesse for digitale verktøy gir BIM-AI store muligheter.

Dette studiet rekrutterer studenter med fagbrev/svennebrev i anleggsteknikk som anleggsmaskinfører, asfaltør, banemontør, fjell- og bergverksarbeider, vei- og anleggsarbeider o.l.

Studiet består av to hovedemner, BIM-AI og PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt): 

1. BIM-AI (BygningsInformasjonsModellering- Anlegg Infrastruktur)

    3D-modellering og bearbeiding av informasjon
    Åpne filformater og modellkontroll 
    Modellbasert dokumentasjon
    
2. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

    Struktur og databehandling
    Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
    Samhandling og koordinering

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en entreprenør-, rådgiver-, konsulent-, oppmåling- eller byggherrer i løpet av året, fortrinnsvis i andre semester. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

1.Relevant fag- eller svennebrev, eller

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Er du utdannet ingeniør eller har andre fagbrev? Det går an å søke om å bli vurdert etter realkompetanse. Du vil bli invitert til en liten samtale/intervju.

 • Betong
 • Vei- og anlegg
 • Anleggsgartner
 • Anleggsmaskin
 • Banemontør
 • Fjell- og bergverk
 • Tømrer
 • Murer
 • Murer og flisleggerfaget
 • Ventilasjon- og blikkerslager
 • Elektriker
 • Rørlegger
 • Anleggsrørlegger
 • Asfaltfaget
 • Kran og løfteoperatør
 • Kulde- og varmepumpefaget
 • Kulde- og varmepumpeteknikker
 • Signalmontør
 • Veidrift og vedlikehold
 • Telekommunikasjon
 • Energimontør
 • Brønn og Borrefaget
 • Snekkerfaget
 • Byggmontasjefaget
 • Automatiseringsfaget
 • Glassfaget
 • Industrimalerfaget
 • Isolatørfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Trelast og limtreproduksjonsfaget
 • Logistikkfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Stillasbyggerfaget

Klikk på linken over for å laste ned litteraturliste BIM-I