VVS Norge og Fagskolen Oslo skal løfte BIM-kompetansen til rørleggere

Arbeidslivet står overfor en enorm digital omstilling, og fagarbeiderne trenger stadig økt kompetanse om digitale verktøy og arbeidsmetoder. For å sikre at medlemsbedrifter er klare for å møte den nye hverdagen, inngår VVS Norge Akademiet og Fagskolen Oslo samarbeid om utdanningen «Den digitale fagarbeider».

Bilde
Pressebilde fagskolen og VVS Norge

Bildetekst: Venstre rekke (fra nederst): Lasse B. Kristensen, prosjektleder/lærer, Den digitale fagarbeider, Fagskolen Oslo, Preben Haugen, avdelingsleder bygg, BIM og KEM, Fagskolen Oslo, Anne K. Eggen Lervik, utviklingsleder, Fagskolen Oslo. Høyre rekke (fra nederst): Sjur Kjos Sørensen, leder for VVS Norge Akademiet, VVS Norge, Lyna Tran, direktør for strategi og forretningsutvikling, i VVS Norge, Kirsti Andresen, rektor, Fagskolen Oslo.

- Det er viktig at våre rørleggerbedrifter er i stand til å møte fremtidens krav og forventninger, både på byggeplass og i kundemøter. Samtidig gir kompetanse et konkurransefortrinn i form av en trygghet og kvalitet for de tjenestene vi leverer til våre kunder, både i privatmarkedet og prosjektmarkedet. Vi valgte derfor tidlig å etablere et eget akademi for våre medlemsbedrifter, sier Lyna Tran, direktør for strategi og forretningsutvikling i VVS Norge.

VVS Norge trenger fleksibel utdanning

Digital kompetanse og spesielt BIM-kompetanse (bygningsinformasjonsmodellering) er et fagområde hvor rørleggerbedrifter trenger å styrkes for fremtiden. I tillegg trenger VVS Norge Akademiet et fleksibelt etter- og videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb.

- Av disse grunnene har det vært viktig for oss å finne en samarbeidspartner som både er langt fremme innenfor fagfeltet, og som samtidig forstår hva vår bransje trenger. Valget falt derfor på Fagskolen Oslo, med «den digitale fagarbeider». Tilbudet lanseres i disse dager og påmeldinger begynner allerede å strømme inn. Vi har stor tro på at dette kommer til å bli en suksess, sier Sjur Kjos Sørensen, leder for VVS Norge Akademiet.

Den digitale fagarbeider

«Den digitale fagarbeider» består av flere moduler som spenner fra grunnleggende digitale ferdigheter, via timelister og sjekklister, til VDC (Virtual Design and Construction) og BIM. Hver modul gir 2,5 studiepoeng. Tilbudet er utviklet i samarbeid med bransjen og sikrer fagarbeidere nødvendig kompetanse i et høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Målet er å sørge for at håndverkerne i produksjon skal være i stand til å delta i en stadig mer digital hverdag.

- Det er tydelig at vi treffer et behov i arbeidslivet og vi gleder oss til å sette i gang, sier Kirsti Andresen, rektor ved Fagskolen Oslo.

Fagskolen Oslo har høy kompetanse på BIM og digitale verktøy i byggenæringen, og samtidig god kontakt med nærings- og arbeidsliv. Opplæringen bidrar dermed til å bygge opp fagarbeidere som konkurransefortrinn og innovasjonsaktør. Det gir god produktivitetsutvikling for virksomheten og stolthet hos fagarbeideren.

Livslang læring

- Fagskolen Oslo har en viktig rolle som tilbydere av utdanning og opplæring for livslang læring. Det er stor interesse for tilbudet, spesielt fordi det er en fleksibel opplæringsmodell. I mange år har en fokusert mest på det faglige innholdet, og glemt at modellen for opplæring er vel så viktig. Folk har ikke tid til å ta permisjon fra jobb, og virksomheter kan ikke miste verdiskapende arbeidskraft.  Derfor er det helt nødvendig å kunne kombinere utdanning med å være i jobb, sier Andresen.

Målet med samarbeidet om kompetansebygging er klart: VVS Norge og rørleggerbedriftene får tilført nødvendig kompetanse og Fagskolen får en samarbeidspartner som bidrar til å videreutvikle og sikre at de tilbyr den best oppdaterte kompetansen.

- Dagens byggeplasser krever digital kunnskap i alle ledd. Samarbeidet blir derfor et prosjekt vi begge nyter svært godt av, sier Sjur Kjos Sørensen i VVS Norge.