Vil du bli veileder og få ansvar for opplæring av lærlinger?

Norsk arbeidsliv trenger lærlinger. Unge mennesker som får lære et yrke der yrket utøves, altså på en arbeidsplass. Og den beste opplæringen, den kan du gi dem. Som veileder, som kompetent instruktør.

Bilde
Illustrasjonsfoto, AdobeStock
Fagskolen Oslo er en møteplass for lærere og studenter. Vårt mål å fremme samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Illustrasjonsfoto: AdobeStock

NB! Grunnet stor pågang er påmeldingen stengt. De som har meldt seg på vil få informasjon.

Fylkeskommunene Viken og Oslo vil gjerne gå foran i arbeidet med å styrke opplæringen i bedrifter. I dag nærmest roper norske bedrifter etter dyktige fagarbeidere, og lærlingeordningen er et viktig verktøy for å møte etterspørselen.

Fagskolene Oslo og Viken tilbyr derfor utdanningen Veiledning for lærlinger.  Studiet er åpent for alle kvalifiserte, men er særlig beregnet på instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift, dessuten yrkesfaglærere i videregående skole. Studiet vil gi deg en unik og formell kompetanse, og den vil styrke arbeidsplassen som opplæringsarena for lærlinger.

Å gjennomføre en veilederutdanning vil gi deg en større opplevelse av å mestre rollen som instruktør/veileder og gi deg en mer interessant arbeidshverdag. Fagskolen vil skape en møteplass for lærere og instruktører, og det er vårt mål å fremme samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. En utdanning kan også være med på å øke tilgangen på læreplasser.

Gjennomført utdanning gir 30 studiepoeng. Studiet er nettbasert, det betyr undervisning på digitale plattformer – uavhengig av hvor du oppholder deg. Gjennom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og hjemmeoppgaver lærer studentene veiledning som pedagogisk metode i teori og praksis. Det kan også bli en fysisk samling underveis.

Total varighet er ett år. Samtidig er studiet delt opp i fire moduler, du kan velge så mange du ønsker.

De fire modulene er følgende:

  1. Veileders rolle (6 studiepoeng)
  2. Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon (6 studiepoeng)
  3. Veiledning i praksis (8 studiepoeng)
  4. Faglig fordypning og eksamen (10 studiepoeng)

Opptakskrav

Fullført og bestått opplæring med fagbrev/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole eller minst fem års relevant yrkespraksis (vurderes individuelt). ​

Kompetanse/jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til å være opplæringsansvarlig for lærlinger.

Oppstart og gjennomføring

Uke 36     Emne 1: Veileder rollen
Man 06.sep kl. 18 - 21 Velkommen. Studiestart
Tirs 07.sep kl. 17.30 - 21. Del 1: Yrkesopplæringen i samfunnsperspektiv
Uke 37      
Man 13.sep kl. 17.30 - 21 Del 2: Kommunikasjon (gruppeprosesser)
Tirs 14.sep kl. 17.30 - 21 Del 3: Relasjon (Didaktikk)
Uke 38      
Man 20.sep Kl. 17.30 - 21 Del 4 og 5: Mottak av lærling
Tirs 21.sep Kl. 18-20 Oppgaveskriving på Fagskolen
Uke 39      
Man 27.sep   Veiledning etter avtale
Tirs 28.sep   Veiledning etter avtale
Tors 30.sep   Veiledning etter avtale
Uke 40     HØSTFERIE
Uke 41      
Man 11.okt   Veiledning i basis gruppene
Tirs 12.okt   Veiledning i basis gruppene
Tors 14.okt   Veiledning i basis gruppene
Uke 42      
Man 19.okt   Veiledning etter avtale
Tirs 20.okt   Veiledning etter avtale
Tors 22.okt kl. 23.59 Innlevering Arbeidskrav 1
Uke 43      
Ons 28.okt Innen 23.59 Tilbakemelding m karakter
Søn 31.okt Innen 23.59 Innlevering av refleksjonsnotat 1
Uke 44     Emne 2: Læreplanverket
Man 01.nov Kl. 17.30 - 21.00 Del 1: Læring i praksis 
Tirs 02.nov Kl. 17.30 - 21.00 Del 2: Mål og planer
Uke 45      
Man 08.nov Kl. 17.30 - 21.00 Del 3: Vurdering
Tirs 09.nov Kl. 17.30 - 21.00 Del 4: Dokumentasjon
Uke 46      
Man 15.nov Kl. 17.30 - 21.00 Oppsummering emne 2
Tirs 16.nov   Veiledning etter avtale
Uke 47      
Man 22.nov   Individuelle fagsamtaler
Tirs 23.nov   Individuelle fagsamtaler
Tors 25.nov   Individuelle fagsamtaler
Uke 48      
Man 29.nov   Gruppe Veiledning etter avtale
Tirs 30.nov   Gruppe Veiledning etter avtale
Tors 02.des   Gruppe Veiledning etter avtale
Uke 49      
Man 06.des   Veiledning etter avtale
Tirs 07.des   Veiledning etter avtale
Tors 09.des   Veiledning etter avtale
Uke 50      
Man 13.des   Veiledning etter avtale
Tirs 14.des   Veiledning etter avtale
Ons 15.des Innen 23.59 Innlevering Arbeidskrav 2
Uke 51     JULEFERIE
      Starter opp uke 2
Uke 52