Vi har gjennomført Innovasjonscamp

Innovasjonscamp fremmer kompetanser arbeidslivet etterspør. Vi ønsker å tilføre våre studenter ytterligere kompetanse utover ordinære studier. Derfor gjennomfører vi innovasjonscamp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.
Bilde
Vinnere Innovasjonscamp
Foto: Fagskolen Oslo. Bildetekst: juryen bestående av Nina Solheim, Becker Entreprenør AS, Mona Lisa Kristiansen Svartberg, Heidelberg Materials Miljø, Ann Kristin Søreid, JM Norge, Marthe Lorentzen, Assemblin Norge, Allan Gloinson, Fagskolen Oslo, Tom Kristiansen, OBOS, Kim Østberg Larsen, Ungt Entreprenørskap. Vinnerne i front: Aleksander Trøftmoen, Kawsica Rashasingham og Roheel Yaqub

150 studenter fordelt i grupper konkurrerte om innovative løsninger på oppdrag fra Construction City Oslo. Det var studenter fra byggfag, elkraft, BIM og helse.

Mental helse på arbeidsplassen

Arbeids- og næringsliv er svært opptatt av mental helse på arbeidsplassen. For å prestere og trives på arbeidsplassen må både kropp og hode fungere. Det er lett å snakke om fysiske plager, men hvor flinke er vi egentlig til å snakke om psykisk helse når ting butter imot? Det kan være utfordrende å sette ord på tanker og følelser både hjemme, blant venner og på jobben. Over 600 000 mennesker i arbeidsfør alder i Norge i dag står utenfor arbeidslivet. Mestring og gode relasjoner på arbeidsplassen er viktig for å bygge motstandsdyktighet mot å falle ut av arbeidslivet når livet butter – så hvordan kan vi passe på hverandres psykiske helse på arbeidsplassen?

Dette ga følgende problemstilling:

«Hvordan tilrettelegge for at mestring og gode relasjoner fører til god psykisk helse på arbeidsplassen i BAE-næringen?»

Problemstillingen ble presentert av Helge Lundsvoll Andersen, prosjektleder i Construction City.

Innledere som engasjerte

Innledning
Lars Erik Lund, konserndirektør i Veidekke.

Lars Erik Lund, Konserndirektør, strategi og bærekraft, fortalte studentene om viktigheten av å være et helt menneske. Han snakket om egen depresjon og hvordan mental helse er avgjørende for å kunne leve hele liv. Studentene ble svært imponert over å høre en toppleder være så ærlig. Et viktig forbilde for studentene som selv skal bli ledere en dag. Det handler om å leve autentiske liv.

Tom Haugmark redegjorde videre om fakta om mental helse og betydningen av dette på arbeidsplass og eksemplifiserte med aktiviteter Veidekke jobber med. 

Kreativ prosess

Kreativ prosess
Studentene igang med kreativ prosess

Å få en slik omfattende problemstilling i fanget er både krevende og morsomt. I løpet av to dager skal studentene jobbe med forslag til løsninger og avslutte med pitching av ideene sine foran en jury fra næringslivet og publikum i salen. Etter knapt tre uker i studentlivet er dette en utfordrende måte å jobbe på. Ungt Entreprenørskap fasiliterer hele campen og sørger for å lære studentene å jobbe i kreative prosesser, hvordan de skal pitche og kunne tenke utenfor boksen. Det arbeidslivet studentene skal ut i etterspør studenter som tør å se nye muligheter og kunne være istand til å jobbe med utfordringer som det ikke er fasitsvar på.

Studentene leverer

Med mange konkurrerende grupper gjennomførte vi tre parallelle kvalifiseringsrunder før topp 6 gikk til finalen. Imponerende å se hvor dyktige studentene var på scenen foran en jury som fikk store utfordringer med å velge ut de beste.

Jurydeltakere

Juryen på plass
Juryen på plass for finalen

 Juryen var representanter fra flere virksomheter som er medlem i næringsklyngen Construction City. Det var Nina Solheim, Becker Entreprenør AS, Mona Lisa Kristiansen Svartberg, Heidelberg Materials Miljø, Ann Kristin Søreid,JM Norge, Marthe Lorentzen, Assemblin Norge, Allan Gloinson, Fagskolen Oslo, Tom Kristiansen, OBOS, Kim Østberg Larsen, Ungt Entreprenørskap.

-Jeg setter stor pris på at jeg fikk muligheten til å bidra i et så viktig tema. Jeg opplever at BAE-næringen har et godt fokus på sikkerheten til arbeidstakerne, men kan bli mye bedre på å ivareta arbeidstakernes psykiske helse. At det i utdannelsen settes fokus på at man kan få god psykisk helse gjennom å føle mestring, og å skape gode relasjoner til andre er en god start for å endre BAE-bransjen, sier jurymedlem Tom Kristiansen, Fagansvarlig SHA og Uavhengig kontroll OBOS Prosjekt AS.

-For meg var opplevelsen av å sitte i juryen svært flott. Det å møte fremtidige kolleger i BAE-næringen rundt et så viktig tema er jeg utrolig glad for at jeg fikk være med på. Jeg kommer gjerne tilbake!, sier jurymedlem Marthe Lorentsen, HMS spesialist, Assemblin AS.

Gratulerer til vinnerne av Innovasjonscampen

Vinnerne presenterer
Vinnerne presenterer løsning

Studentene Aleksander Trøftmoen, Kawsica Rashasingham og Roheel Yaqub fra BIM studiene gikk av med seieren med ideen Samspillsmøter og Kommunikasjon.  

-Dette var supergøy, sier Kawsica Rashasingham.

Ideen dreier seg om fokusområdene DU, DEG, DITT og DERE (teamet). Hva er dine forventninger? Hva er bra og dårlig? Hvordan har du det? Mestring og gode relasjoner som fører til god psykisk helse er en prosess som tar tid. Samspillsmøter vil effektiviserer denne prosessen.

Juryens begrunnelse

En samstemt jury var klar i begrunnelsen:

-dagens beste pitch hvor de fremstod som et godt team

-en konkret og tydelig løsning med god begrunnelse

-gode muligheter for å kunne implementere denne løsningen på arbeidsplasser

-løsningen krever ingen digital kompetanse, og treffer derfor flere.

Det var en tøff konkurranse gjennom tre kvalifiseringer før det avsluttende finalehit.

Construction Coffee

Construction Cooffee er en møtearena for klyngemedlemmer og her vil i Ideen blir presentert den 25.okt.

 

Andre plass gikk til Relasjonsveilederen

Andre plass
Foto: Fagskolen Oslo. Bildetekst: Studenter fra bygg og BIM utgjorde denne gruppen: Tobias Døvre, bygg, Andreas Yttervik Andersen, bygg, Kenneth Kvistad Berg, bygg og Espen Schjeldrup, BIM.

Tredje plass

Tredje plass
Foto: fagskolen Oslo. Bildetekst: Tredje plassen gikk til elkraft-studentene Andris Helle, Thomas Rutten-Sæby, Sander Nordahl og Torbjørn Udjus. Juryen i bakgrunn.

Spesiell takk til

Spesiell takk til Silje Bretvik Gundersen fra Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) som fasiliterte hele innovasjonscampen med inspirerende motivasjon, sammen med Kim Østberg Larsen.. Takk til våre dyktige lærere som organiserte veiledere og studenter mm Arne Sætherø og Anne Nyeggen. Og takk til alle lærerne som deltok som veiledere.