Vi gratulerer vinnerne av Innovasjonscampen på fagskolen

Innovasjonscamp: Studenter inviteres til å forme sin fremtidige arbeidsplass. I to dager, 26. og 27. september, ble ingeniørstudentene på byggfag og elkraft utfordret til å gi næringslivet råd om hvordan en hvordan en drømmearbeidsplass skal være. Oppdraget ble gitt av næringsklyngen Construction City Cluster og fasilitert av Ungt Entreprenørskap Oslo.
Bilde
Vinner
Vinneren av Innovasjonscampen gikk til «Psykisk satsning – helt psykt!». Deltakere var Kabalu K. Miko, Herman S. Heidenstrøm, Thomas B. L. Poer og Ahmet C. Toptas, prisen ble delt ut av Helge Lundsvoll Andersen fra Construction City (til venstre).

Vinneren av Innovasjonscampen gikk til «Psykisk satsning – helt psykt!». Prisen ble delt ut av Helge Lundsvoll Andersen fra Construction City (til venstre).

Deltakere: Kabalu K. Miko, Herman S. Heidenstrøm, Thomas B. L. Poer og Ahmet C. Toptas

Dagene startet med iInspirasjonsinnlegg av Tommy Johansen fra Veidekke og Helge Lundsvoll Andersen fra Construction City. 

Bygg, anlegg og eiendomsbransjen (BAE) er Norges største bransje og i sterk vekst. De vil tiltrekke seg de beste talentene! Hvordan kan de gjøre dette?  Vi spør studentene!

Bakgrunn

Construction City Cluster (CCC) er en nasjonal næringsklynge for BAE-bransjen med mål om å effektivisere bygg- og byggeprosesser, etablere nye samhandlingsformer og heve kompetansen i bransjen. BAE-bransjen er fragmentert med mange ulike aktører, stor geografisk spredning og lite tillit på tvers. En rekke samarbeidsinitiativer har forsøkt å finne løsninger, men resultatene har vært feil i eksempelvis produktivitetsutvikling, byggavfall og materialbruk. CCC ble etablert som en klynge sommeren 2018. Medlemmene ønsker å inngå mer forpliktende samarbeid over tid, for å få til reell kulturendring og ønsker å fremstå som en attraktiv bransje.

Utfordring

Hva skal til for at BAE bransjen skal fremstå som drømmearbeidsplassen? Hva kjennetegner dette? Hvordan er din drømme-arbeidsplass? Beskriv og kom med forslag til aktiviteter, konsepter og tilbud som bidrar til å bygge bransjens attraktivitet. Hvorfor beskriver dette din fremtidige drømmearbeidsplass. 

Innovasjonscamp er en idékonkurranse for studenter, og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere gode løsninger på en reell utfordring gitt av en ekstern oppdragsgiver. Innovasjonscamp er en innovativ læringsmetode med utgangspunkt i et treparts-samarbeid mellom lokalt arbeids- og næringsliv, utdanningsinstitusjonen og Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap leverer et rammeverk som gir vi studentene en svært viktig arena for nettverksbygging med næringslivet og styrker arbeidslivsrelevans i utdanning.

I Innovasjonscampen får studentene et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en virksomhet eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Studentene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.

Vi gratulerer!

Juryen for Innovasjonscampen besto av Construction City og Fagskolen Oslo. Juryen hadde en krevende oppgave. Det var svært mange gode forslag.

1. plass gikk til «Psykisk satsning – helt psykt!»

Deltakere: Kabalu K. Miko, Herman S. Heidenstrøm, Thomas B. L. Poer og Ahmet C. Toptas

Målet er å gi ansatte tilgang på psykolog, slik at det i hverdagen blir rom for fokus på psykisk helse. Ledelsen og HR må satse på psykisk helse, fordi dette vil gi verdi for virksomheten. Tilgjengelig for psykolog for alle ansatte må være et tilbud som gis både fysisk og digitalt. 

Bakgrunnen for ideen er at psykiske lidelser koster samfunnet 60-70 milliarder hvert år.  1/5 sykemeldinger handler om psykisk sykdom og 600 personer tar livet sitt hvert år. 70% av disse er menn. I BAE bransjen er 90 % menn. Å sette fokus på psykisk helse vil redusere tallene og det vil legge til rette for bedre psykisk helse hos ansatte. Psykisk helse må prates om.

2. plass gikk til «Too Good 2 Burn!»

2 plass
Deltakere var Ola T. Strand, Trygve Glomsrød, Andreas Aagre, Adrian R. Jensen, Hamza Younus og Pål Løvdahl. Prisen ble delt ut av Helge Lundsvoll Andersen, fra Construction City (til venstre).

 

Formålet med produktet å hjelpe en stor med å bli kvitt materialer som trevirke, jern og isopor uten at det skal gå rett i kontaineren. Løsningen er å lansere en app hvor bedriften kan legge ut materialer som kan hentes på byggeplass. Privatpersoner kan benytte seg av appen. Det er et behov i bransjen for å redusere kostnader til lagring av materiale for bedriften/kaste/gjenvinne og å gjøre det miljøvennlig.

3. plass gikk til «Kapp og hent!»

3. plass
Deltakere var Vegard Skaarstad, Marius Sætre, Anders H. Torgersen og Felipe D. P. L. Leon (ikke tilstede). Prisen ble delt ut av Helge Lundsvoll Andersen fra Construction City (til venstre).

 

Løsningen er å lage en oversikt over hva som er av kapp i hver seksjon på en større byggeplass. Slik at man kan bruke avkapp som ellers ville endt opp som avfall.  Alt dette skal føres inn i en ny app som vi har valgt å kalle «Kapp og hent». Denne løsningen er viktig for å redusere avfall på en byggeplass.  Dekker behovet for en god oversikt over materialer som er igjen på en byggeplass.

Flere forslag til løsninger

  • Ansette egne veiledere som legger til rette for fysisk aktivitet for de ansatte i bedriften.
  • Fagarbeiderdag for unge for rekruttering og vise yrkesfag som et interessant og givende yrke. 
  • Yrkesfaglig Profilering: En tv-serie som følger en yrkesfaglig bedrift i arbeidshverdagen for å se mer hvordan en daglig drift og produksjon foregår (typeiskrigerne).
  • «Start dagen, få mat i magen!» I samarbeid med Strava vil aktivitet loggføres hos arbeidsgiver. Oppsamlet aktivitet vil resultere i gevinster. Dette vil være en digitalisert og automatisert løsning.
  • «Ventilen». Bedriften må være tydelige på at de tar trivsel på arbeidsplassen på alvor, ved å sette av tid til å gjennomføre «Ventilen» sitt program. Det må være innforstått fra bedriftens side at trivsel er noe man må jobbe kontinuerlig med for å kunne ivareta.
  • «Trippel C». En felles informasjonsplattform i form av en app. Der har man en kalender med alt av arrangement, både internt og eksternt. Adgangskort, avstemninger, nyhetsbrev. Et verktøy for inkludering på tvers av bedrifter. Målgruppen er alle som er tilknyttet forretningsbygget. Tilgang til informasjon og diverse andre tjenester knyttet til bygget.
  • Utvikling av egne ansatte.  Iverksette en prosess som innebærer at en nyansatt, gjennom intervju, forteller om sine definerte mål innenfor bransjen, hvilken stilling de strekker seg etter for deretter å bli fulgt opp av selskapets HR/mentor og sørge for kurs og erfaringer som skal til for å nå målet.
  • Five-a-week. Five-a-week skal være med på å forebygge mot arbeidsskader i elektrobransjen. Dette er et prinsipp hvor arbeidsgiver betaler arbeidstaker for å trene en time hver arbeidsdag.

Vi takker for to kreative og innovative dager med stort engasjement og mange gode pitcher. En spesiell takk til lærerne Arne Sætherø og Anne Nyeggen for godt opplegg. Vi gleder oss til neste gang!