Vi gratulerer årets studenter med priser

Fagskolen har bare dyktige studenter, men noen skiller seg spesielt ut. Årlig fremmes studenter som har vist ekstra innsats. Prisene ble delt ut under avslutningen på skolen.
Bilde
Prisvinnere

Bildetekst: Thomas Melheim, GK (fra venstre), Bjørn-Petter Moland, BIM-installasjon og Gerdur Magnusdottir, Demens og alderspsykiatri.

Under vår digitale studentavslutning ble prisene delt ut av Thomas Melheim fra GK.

Årets fagpris

Årets fagpris gikk til Bjørn-Petter Moland på studiet BIM-installasjon

Juryens begrunnelse: 

Bjørn-Petter er en av studentene som parallelt med skolehverdagen har arbeidet for byggherren Sykehusbygg med modellering av eksisterende bygningsmasse. Bjørn-Petter har tatt en lederrolle og koordinert samarbeidet mellom studentgruppen og Sykehusbygg. Samarbeidet med Sykehusbygg har gitt studentene som deltar i dette prosjektet reelle utfordringer og faglig utvikling. Bjørn Petter bidrar også aktivt i timene med innspill og sin fagkunnskap, og er en engasjert og positiv student.

Årets miljøskaper

Årets miljøskaper gikk til Gerdur Magnusdottir på studiet Demens og alderspsykiatri

Juryens begrunnelse: 

Gerdur har vært enestående for det sosiale samholdet i klassen gjennom hele studiet, men spesielt i Corona perioden. Hun har arrangert nettmøter, bidratt til godt samarbeid i klassen, delt villig både faglig og sosialt innhold i undervisning dette året hvor vi har kun hatt digitale møter. Hun har stilt opp for medstudenter som har strevet med overgangen til det digitale, har en gjennomgående positiv, løsningsorientert og optimistisk holdning til omgivelsene, som smitter alle rundt og skaper et godt læringsmiljø for klassen og lærer. 

Vi gratulerer dyktige studenter med prisene og ønsker lykke til videre.