Vårt valg er fortsatt digital undervisning ut skoleåret

Fagskolen gjennomføre alle læringsaktiviteter digitalt ut skoleåret. Noen klasser har fått tilgang til skolen i kortere perioder, og de studentene dette gjelder har fått beskjed om det.

Fagskolen følger helsemyndighetenes råd

Så mange som mulig skal jobbe hjemmefra. Vi må holde fast på det som virker og reduserer spredningen av viruset. Har dere spørsmål - ta kontakt med skolen. 

Mer info om råd og tiltak her: