Vårt splitter nye studium Sceneteknisk produksjon er i gang

Endelig er vi i gang med Sceneteknisk produksjon. Med 20 studieplasser og over 90 søkere er kremen av kandidater i dag på plass på fagskolen.
Bilde
Studenter sceneteknikk 2023

– Hjertelig velkommen til fagskolen og gratulerer med attraktiv studieplass, sier rektor Kirsti Andresen, som ønsket studentene velkommen.

- Det er superbra at vi endelig kan møtes etter planlegging og utviklingsarbeid. Det er veldig givende å møte så mange ivrige og oppegående studenter, sier Hans Peter Jensen, faglig leder for studiet ved fagskolen.

-Sammensetningen av studentgruppa viser at vi har fått til det vi ønsket: Vi har representanter fra kulturinstitusjonene, fra utleievirksomheter og frilansere, sier Hårek Eek-Kristiansen, faglærer og bransjekontakt ved fagskolen.

Det er en god blanding av kompetanse erfaring fra lyd-, lys-, scene- og video. Vi har også med oss en koreograf, to dansere og et par produsenter. Studentene viser en god faglig sammensetning der noen har lang erfaring som teknikere og ønsker å formalisere realkompetansen sin, og de som er nysgjerrige på bransjen. Slik sett oppnår vi målsettingen om å rekruttere folk med erfaring samtidig med å rekruttere til en spennende bransje.

Læring på arbeidsplass og skole

Studiemodellen er fleksibel og nettbasert med samlinger der læringen er fordelt mellom praksis og studiested – begge deler like viktig. Virksomhetene innenfor bransjen stiller som læringsarena.

- Det er viktig å sikre studentenes tilgang til det beste og mest oppdaterte utstyret, sier Anne K. Eggen Lervik, leder for sceneteknikk.

Trepartssamarbeid

Studiet er et resultat av et trepartssamarbeid mellom Virke, Creo og Fagskolen Oslo. Vi har brukt to år på hele utviklingsprosessen fra ide fra partene til Nokutgodkjenning og innsøking på Samordna opptak i 2023.

Norges eneste studietilbud

Norge har i dag ingen utdanningstilbud for sceneteknikere. Studentene gjennomfører utdanningen i kombinasjon med jobb. Arbeidsplassen står sentralt som læringsarena. Fagskolen har svært mange virksomheter de samarbeider med, hvis noen studenter ønsker å prøve nye arenaer.

Vi ser virkelig frem til å følge dette studiet videre!