Våre studiekataloger for 2024-25 er klare!

Fagskolestudentene er blant landets mest fornøyde, og virksomhetene tar imot dem med åpne armer. Lurer du på hvilken fagskoleutdanning som kan passe for deg, finner du kanskje svaret i en av våre studiekataloger.
Bilde
Studiekataloger 24-25
Tekniske fag

Bli fagskoleingeniør!

Våre utdanningstilbud innenfor de tekniske fagene gir deg økt kompetanse innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. I denne katalogen finner du informasjon om våre utdanninger innen Elkraft, Bygg, anlegg, KEM, FDV og BIM. Våre BIM-utdanninger finner du nå også i en egen studiekatalog. Du finner den nederst på denne siden!

Du kan lese, eller laste ned, katalogen her!

 

 

 

 

 

Helsefag

Videreutdanninger i helse og oppvekst!

De helsefaglige studiene skal bidra til å styrke studentens fagkompetanse, slik at den som yrkesutøver står bedre rustet til å møte utfordringer i primær- og sekundærhelsetjenesten. Utdanningens målsetning er å utdanne reflekterte og profesjonelle yrkesutøvere med høy etisk forståelse i sitt arbeid. 

Du kan lese, eller laste ned, katalogen her!

 

 

 

 

 

 

 

Ledelsefag

Velg en lederutdanning!

Skal fag- og yrkesopplæringen få det løftet som både myndigheter, skoler og bedrifter ønsker, må lærlingeordningen styrkes. Våre ledereutdanninger har du nytte av fra dag én. Undervisningen relateres der det er mulig til studentenes egne arbeidsplasser og virksomheter gjennom ulike prosjektoppgaver.

Du kan lese, eller laste ned, katalogen her!

 

 

 

 

 

 

 

Sceneteknikk

Ny fagskoleutdanning innen sceneteknikk!

Den scenetekniske bransjen står for tekniske leveranser til kultur-, event-, tv- og underholdningsindustrien med hovedvekt på fagfeltene lys, lyd, video, sceneteknikk og rigging. En utdanning innen sceneteknikk vil ruste deg for et variert utvalg oppgaver i denne bransjen som vil trenge stort påfyll av både personell og kompetanse de neste årene.

Du kan lese, eller laste ned, katalogen her!

 

 

 

 

 

BIM

Informasjonsmodellering (BIM)

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en metode for å følge et bygg gjennom planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Fagskolen Oslo utdanner BIM-teknikere med fordypning innen konstruksjon og installasjon. Yrkestittelen BIM-tekniker gir deg gode jobbmuligheter. 

Du kan lese, eller laste ned, katalogen her!