Tolv fagskole­rektorer utrykker sterk bekymring og krever endring

I brevet som de elleve fagskolerektorene når har sendt til departementet, står det at dersom Norge skal sikre den kompetansen som arbeids- og næringslivet etterspør, er man nødt til å åpne for yrkesfaglig utdanning på høyere nivå enn i dag, slik mange land i Europa for lengst har gjort.
Bilde
Kuben
Kuben Yrkesarena

Rektorene ved landets offentlige fagskoler har sendt brev til blant andre Kunnskapsdepartementet og Nokut, der de uttrykker sterk bekymring rundt signaler som gis i en Nokut-rapport.

Khrono  viser til brevet, som er signert av tolv fagskolerektorer. I brevet løftes det fram et ønske om at fagskolene i landet skal kunne tilby utdanningsløp innen høyere utdanning på nivå 6, 7 og 8, det vil si tilsvarende bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Norge står midt i en yrkesfagkrise

Det er et enormt behov for fagskolekompetanse. Norge befinner seg i en vedvarende yrkesfagskrise: 6 av 10 NHO-bedrifter trenger folk med fag- /svennebrev, mens over halvparten trenger fagskoleutdannede, iflg. Kompetansebarometeret utviklet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra NHO som ble lagt frem 15.2.23.

Den yrkesfaglig utdanningsveien

Vi trenger den yrkesfaglige utdanningsveien, like viktig læringsvei som den akademiske læringsveien. Vi trenger en gjennomgående praktisk tilnærming som pedagogisk metode i hele opplæringsløpet. Vi må anerkjenne høyere yrkesfaglig utdanning, med yrkesbachelor og yrkesmaster og phd. Vi må rendyrke det praksisnære som er tett på arbeidslivet. Verdsetting handler om likeverdige utdanningsveier, men med forskjellige modeller for læring.