Tar fagprøven på installasjon av digitale samhandlingsrom

Dataelektrolærling Eirik Andre Smøraas fra Display Systems, tar i disse dager fagprøve i installering av AV utstyr. Da passet det godt å gjøre dette gjennom montering av fagskolens nye digitale samhandlingsrom.
Fagprøve samhandlingsrom

Foto: Kirsti Andresen. Bildetekst: Eirik Andre Smøraas.

Fagskolen er opptatt av å "oversette" læringsmetodene fra arbeidslivet til klasserommet. Målet er at studentene lærer seg de metoden som arbeidslivet etterspør. Derfor er skolens strategi å utvikle læringsmetodikk gjennom digital samhandling.  

Digitale samhandlingsrom

Fagskolens digitale samhandlingsrom bidrar til at fagskolekandidatene får bedre og mer yrkespraktisk kompetanse i å planlegge og gjennomføre komplekse prosjekter. Denne utformingen erstatter tradisjonelle klasserom og tilrettelegger for læring på en helt annen måte. Vi vet at aktivitet og samhandling øker læringsutbyttet.

Gled dere!

Studenter og lærere kan glede seg til skolens splitter nye læringsrom. Rommet skal stå ferdig på mandag.

Tusen takk

Vi takker Eirik Andre Smøraas fra Display Systems for god innsats og faglig god jobbutførelse. Da håper vi bare smittevernreglene kan myknes for at studenter kan strømme inn i læringsrommene igjen!