Studiebarometeret for fagskolestudenter

Evalueringsspørsmålene er nå sendt til alle studenter og vi oppfordrer alle studenter til å svare på undersøkelsen.
Undersøkelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på Studiebarometeret!

 

Den 2. april mottok du som er student på Fagskolen Oslo Akershus en invitasjon på e-post

om å svare på en spørreundersøkelse om hvor fornøyd du er med kvaliteten i studiet ditt.

Dette er den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet blant fagskolestudenter,

og gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

 

Hvorfor er det viktig at du svarer på undersøkelsen?

 

For at kvaliteten på resultatene skal bli best mulig er det viktig at mange svarer,

og vi oppfordrer derfor alle våre studenter til å svare på undersøkelsen. Du kan besvare undersøkelsen via smarttelefon, nettbrett eller PC.

 

 

Les mer om Studiebarometeret: