Studentutvalget arrangerer karrieredag

I morgen går skolens karrieredag av stabelen - for første gang arrangert av skolens studentutvalg, FOAS.
FOAS-representanter

Studentutvalgene i FOAS er fem "arbeidsgrupper" i forlengelse av studentrådet som ble stiftet våren 2018. De fem utvalgene er: nærings-, markedsførings-, idretts-, sosial- og velferdsutvalget.

Arbeide for et godt studentmiljø

Et av målene med utvalgene, er at studentene skal engasjere seg i arbeidet med å skape et godt studentmiljø på skolen.

- Sosialt samhold og et godt studentmiljø er viktig for både trivsel og læring, sier Daniel Eskelund, som er leder for Idrettsutvalget. 

Som en del av arbeidet til FOAS, så langt, er det forhandlet frem utstyrsavtaler og startet regelmessig trening i skolens flerbrukshall. I tillegg er det, i samarbeid med skolen, innredet sofagrupper og pauseområder er opprustet med nye kaffeautomater o.l.

Nettverksbygging og profilering

I tillegg til det sosiale, er det å bygge nettverk og markedsføre skolen og studentene også viktig for FOAS. I vår deltok representanter for markedsføringsutvalget på skolens stand på tre ulike utdanningsmesser, og i høst, ved studiestart, ble det arrangert fadderuke på skolen. I tillegg til at studentene ble godt kjent med hverandre, møtte de også studenter fra andre skoler.  

- Det å starte å bygge nettverk på tvers av fagene, intern, men også med andre studentmiljø, er viktig.

- Når vi nå arrangerer Karrieredag, og inviterer representanter for bransjen til skolen, gir det en unik mulighet for oss studenter å tidlig knytte kontakter i bransjen. Vi som studenter kan få et innblikk i hvordan potensielle arbeidsgivere jobber, og de kan bli kjent med oss, sier Atle, som er leder for sosialutvalget.

Bra på CV'en

Utvalgene har en flat struktur, der alle studenter på skolen som vil bidra med innsats og ideer i FOAS, kan bli med. En tilleggsbonus med utvalgsarbeid, er at det også gjør seg bra på CV'en.   

På bildet - fra venstre:
Thomas Bratås (Næringsutvalget); Daniel Eskelund (Idrettsutvalget); Daniel Ruben Jensen (Næringsutvalget); Vetle Borgar Elvatun (Markedsutvalget); Henrik Prøsch (Velferdsutvalget); Atle Gjerding (Sosialutvalget)