Studenttilbakemelding – din stemme er avgjørende for oss!

Vi ønsker å tilby studentene en god studiekvalitet og et det beste læringsmiljøet. Har du tips til forbedringer eller noe som burde endres – gi oss tilbakemelding.

Hva kan være aktuelt å gi tilbakemelding om?

Studiekvalitet

  • Er det noe som mangler i studiet eller du mener gir bedre studiekvalitet?
    Eksempel undervisning, oppfølging, studieplaner, arbeidskrav, praksis, vurderinger, hovedprosjekt, eksamen, infrastruktur, arbeidsprosesser, prosessbeskrivelser, planverk eller annet.

Læringsmiljø

  • Har du forslag til velferdstiltak som bidrar til et enda bedre læringsmiljø?
  • Er det alvorlige kritikkverdige forhold du bør gi beskjed om?
    Eksempel mobbing, mistanke eller tilfeller av trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold som omfattes av fagskoleloven § 15.

Henvendelser

  • Vi oppfordrer alle til å bruke de tillitsvalgte. Tillitsvalgt følger riktig rapporteringsvei for videre saksgang. Du kan også sende anonyme henvendelser.

 

Klikk  HER  for å fylle ut skjemaet for tilbakemelding.