Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Fagskolen Oslo Akershus har blitt medlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).
Studenter kan allerede nå søke bolig, med innflytting fra 1. august eller senere.

SiO tilbyr deg som er student ved Fagskolen Oslo Akershus produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidra til at du trives.

Alle tilbud fra SiO kan tas i bruk fra 1. august 2019.

Tilbudene består av studentboliger, studentbarnehager, treningssentre, kafeer og kaffebarer, helsetjenester, rådgivningstjeneste og karriereveiledningstjeneste.

Studenter ved SiOs medlemsinstitusjoner (fagskole, høgskole og universitet) må hvert semester betale semesteravgift til SiO.  Semesteravgiften til SiO er på 600,- og 

med på å finansiere tilbudene.

Les mer på SiO's hjemmesider https://www.sio.no/