Studentrådet Fagskolen Oslo

Det er valgt leder og nestleder for studentrådet ved Fagskolen Oslo. Dette foregikk på det første studentrådsmøte for studieåret 21/22.
- Vi gratulerer leder og nestleder og ser frem til tett samarbeid, sier Kirsti Andresen, rektor.
Bilde
Studentråd Fagskolen

Bildetekst: Nederst fra venstre: Wiktoria Marek, leder (gjenvalg) og Balprit Singh, nestleder (ny).

Tilstede, tilfeldig rekkefølge: Amanda Christine Da Costa Nedberg, Håkon Halvorsen Ranje, Tommy Le, Aslak Raudberget Haugland, Jonas Lundblad, Christian Mathisen, Glenn-Ronny Isaksen, Ola Gulbrandsen, Jørgen Johnsrud, Dinh Ngoc Khuu, Kristian Turkalj, Joakim Smestad.

Studentrådet er en viktig del av studentdemokratiet ved Fagskolen.

Det er viktig med et aktiv studentråd. Det gir bedre kvalitet på utdanningen og legger til rette for godt studentmiljø. Studentrådet består av valgte representanter fra de ulike studiene ved skolen. En av rådets viktige oppgave er å ivareta studentenes interesser, blant annet gjennom arbeid med utdannings- og studentpolitiske saker. Studentrådet et viktig høringsorgan når styret eller administrasjonen ønsker studentenes innspill på ulike saker.