Studentombudet

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studenter ved fagskolene råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen.
Studentombudet

Studentombudet er for deg som studerer ved fagskolene i Viken (Fagskolen Østfold, Fagskolen Oslo og Akershus og Fagskolen Tinius Olsen), Vestfold & Telemark og  Innlandet, samt Norsk hestesenter, Norsk fagskole for lokomotivførere, Norges grønne fagskole - Vea og Fagskolen aldring og helse. Studentombudet har taushetsplikt, tilbudet er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt.

Les mer.

E-post: fagskoleombud@usn.no