Studentavgift ved Fagskolen Oslo

Studier ved Fagskolen Oslo har ingen semester/eksamensavgifter, men studenten må selv dekke bøker, studentavgift
og ha egen pc.
Bilde
Studentavgift

Studentavgift (inkludert avgift SiO): 

Kr 2600 per år for heltidsstudenter, og kr 1950 per år for deltidsstudenter

Avgift til SiO på 1200 kr er obligatorisk og inkludert i studentavgift.

Studentavgiften inkluderer i tillegg fri kopiering, gratis Office-pakke, lisenser, adgangskort til skolens lokaler, studentkort, samt medlemskap i ONF (Organisasjonen for norske fagskolestudenter).

Studenter må skriftlig gi beskjed til Studentadministrasjonen, dersom du velger å si ifra din studieplass.

Eneste måte å melde ifra din studieplass er å sende utfylt melding om studieavbrudd til studentadministrasjonen per e-post: postmottak.fagskolen@osloskolen.no

Alle som er registrerte studenter hos oss fra 31. oktober 2023, mottar faktura som må betales i sin helhet. Faktura sendes ut i november.

Avgiften til SiO: 

Studenter ved SiOs medlemsinstitusjoner (fagskole, høgskole og universitet) må hvert år betale avgift til SiO. Avgiften til SiO er på kr 1200 er med på å finansiere tilbudene. SiO kan tilby blant annet kurs/fritidsaktiviteter, mulighet for barnehageplass, studentboliger, Helse (fastlege, Covid-testing ++). SiO gjør hverdagen enklere for deg som er student i Oslo. Sjekk ut mulighetene på SiOs hjemmesider https://www.sio.no/