Statusen til fagskoleutdanning styrkes

Faglig ledelse med fagskole kan etter endringene erklære ansvarsrett og/eller få Sentral godkjenning innen utførelse i tiltaksklasse 3 og prosjektering i tiltaksklasse 2.

På bakgrunn av møter med bygg- og anleggsnæringen sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet på høring forslag til mindre endringer i reglene for sentral godkjenning. Etter grundig gjennomgang av høringsinnspillene er flere av endringene nå vedtatt. Endringene begynner å gjelde fra 1. desember.

- Disse endringene er med på å styrke Fagskolen sin status som høyere yrkesfaglig utdanning, og er et viktig signal fra departementet, sier avdelingsleder ved Bygg, Roger Kristiansen.