Spennende møte i fagutvalget for byggfag

En av fagskolens viktigste kvalitetsstempel er fagutvalgene. Her møtes utdanning og bransje i systematisk samarbeid for å sikre studiets forankring i arbeidslivets kompetansebehov. Nylig ble det gjennomført møte i fagutvalget for byggfag.
Bilde
Fra fagutvalg bygg
Møte i fagutvalget for byggfag. Foto: Anne Nyeggen, fagskolen.

På fagutvalget møttes byggebransjens egne folk lærere på fagskolen for utveksling av erfaringer og kompetansebehov. Hvordan skal vi tilrettelegge studiene for bedre å svare på behov i markedet? Hva ønsker bransjen å bidra med til utvikling i Fagskolen?

Temaer for fagutvalget – sirkularitet og digitalisering

Fagutvalget tok for seg to hovedtemaer, hhv. sirkularitet og digitalisering – hvordan kan vi sikre at fagskolestudentene kan bidra på best mulig måte? Her er noen sentrale problemstillinger:

Generalitet – fleksibilitet – elastisitet

Det har etablert seg en "riveskam" i bransjen.  Nå er det mye sterkere oppmerksomhet på rehabilitering og bevaring. Stikkord for nye bygg er: "generalitet – fleksibilitet – elastisitet". Det tvinger seg frem løsninger for sirkularitet. Et godt eksempel er sentraler for gjenbruksmaterialer. Det utvikler seg et behov for ombrukskartlegging, som takstbransjen kan være aktuell for, og hvor fagskoleingeniører er attraktive. Anskaffelsesmetodene "samspill" og "BVP" er meget aktuelle for grønne prosjekter. Oslo kommune vektlegger miljø 30% i nye anbudsprosjekter. 

Digitalisering avgjørende for grønn omstilling

Fortsatt blir kun 11% av byggematerialer bestilt digitalt for byggebransjen, mot 80-90% i spesialistbransjer som eksempelvis innen rør-, og elektrobransjen. Digitalisering er avgjørende for grønn omstilling, og gir f.eks mulighet for effektivisering i planlagt logistikk, med bedre utnyttelse av transport til og fra byggeplass.  Microsoft er langt fremme på AI, og det forventes at dette i større grad bygges inn i verktøyene. Dalux er blitt en bransjestandard. Digital know-how er en relevant kompetanse for mellomledere, og spesielt interessant når det er linket inn mot byggeplassledelse

Arbeidslivet innspill er kvalitetsutvikling av studiene

Alle disse innspillene er nødvendig for vektlegging av kompetanse for studentene. Fagutvalgets arbeid er betydelig for kvalitetsutvikling av studiene. Det betyr at arbeidslivets representanter har reell påvirkning på studentenes kompetanse.  Fagutvalgene utgjør en verdifull del av arbeidslivsrelevansen til høyere yrkesfaglig utdanning.

Arbeidslivet tar imot studenter i praksis

Studenter i praksis gir verdifull kompetanse for studentene og gir mulig talentspeiding for arbeidsgiver. Bransjen tar gjerne imot studenter på praksis. Det er en god mulighet for bransjen å kunne bidra inn i opplæringsløpet ved å vektlegge kompetanse de mener er særs viktig at studentene får med seg. Bransjens deltakelse i samarbeid med utdanningen gir også et godt rennomme for virksomheten.  For skolens del er det en fin måte å kunne vise frem dyktige studenter, samt å gjøre høyere yrkesfaglig utdanning enda bedre kjent. Mange virksomheter ser betydningen av å samarbeide med fagskolen om etter-, og videreutdanning. Fagskolen utvikler studier tilpasset bransjens behov.

Tusen takk – vi er stolte av våre medlemmer i fagutvalget

Fagskolen takker for arbeidslivets engasjement og deltakelse på fagutvalgsmøte. Vi er stolte av å ha med oss representanter fra bransjen som representerer bredt og tverrfaglig:

 • Henning Møllerløkken, Taksering Norge 
 • Tor-Ole Larsen, Byggmesterforbundet 
 • John Fredrik Hove, Vedal 
 • Håvar Opsiøn, Vedal 
 • Monir Rfifi, WK Entreprenør 
 • Christian Jensen, WK Entreprenør 
 • Morten Nordengen, Betonmast 
 • Daniel Jensen, MA Totalbygg 
 • Anne Nyeggen, Fagskolen Oslo 
 • Anne Drømtorp, Fagskolen Oslo 
 • Allan Gloinson, Fagskolen Oslo 
 • Roger Kristiansen, Fagskolen Oslo 
 • Roy Winge, Fagskolen Oslo 
 • Torbjørn Wikestad, Fagskolen Oslo